Deltagande vid Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden maj 2015
 

 

Ordinarie ledamöter

Studentrepresentanter

Sex ordinarie studentrepresentanter

 

Fackliga representanter

Två fackliga representanter med närvaro- och yttranderätt

Suppleanter i fakultetsnämnden

• Forskare Jenny Cisneros Örnberg, SoRAD
• Forskare Jenny Eklund, CHESS
• Professor Gebrenegus Ghilagaber, Statistiska institutionen
• Docent Mark Graham, Socialantropologiska institutionen
• Universitetslektor Ingrid Lander, Kriminologiska institutionen
• Professor Jakob Svensson, IIES


Studentrepresentanter, suppleanter

Två studerande suppleanter

 

Fackliga suppleanter

Två fackliga suppleanter