Samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelades för år 2017 drygt 1 157 milj kr, varav ca 73 % till grundutbildning och utbildning på avancerad nivå och ca 27 % till forskarutbildning och forskning. Utöver de av universitetsstyrelsen tilldelade resurserna hade fakulteten i bokslut för 2016 sammanlagt 291 milj kr externa medel, varav 28 milj kr uppdragsmedel och 263 milj kr forskningsbidrag.

Budgetbeslut:

2017

 Beskrivande text 2017 (916 Kb)

 Medelsfördelning 2017 (624 Kb)

 Kostnadsfördelning 2017 (204 Kb)

 Budgetprinciper 2017 (185 Kb)

2016

 Beskrivande text 2016 (1075 Kb)

 Medelsfördelning 2016 (598 Kb)

 Kostnadsfördelning 2016 (218 Kb)

2015

 Beskrivande text 2015 (1449 Kb)

 Medelsfördelning 2015 (1765 Kb)

 Kostnadsfördelning 2015 (556 Kb)

2014

 Beskrivande text 2014 (815 Kb)

 Medelsfördelning 2014 (662 Kb)

 Kostnadsfördelning 2014 (179 Kb)

2013

 Beskrivande text 2013 (693 Kb)

 Medelsfördelning 2013 (219 Kb)

 Kostnadsfördelning 2013 (107 Kb)

2012

 Beskrivande text (781 Kb)

 Medelsfördelning 2012 (200 Kb)

 Kostnadsfördelning 2012 (148 Kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Controller: Gun-Britt Norberg
Telefon: 08-16 3210
E-post: gun-britt.norberg@samfak.su.se