Januari

     
       
DATUM AKTIVITET TID OCH PLATS ANSVARIG
16 måndag Docenturnämnd 15:00, rum Myran, våning 2, hus A, Södra huset Hans Rosenberg
       

Februari

     
1 onsdag Jämställdhetsgruppen 10:00-12:00 A254 (Grodan) Nathaniel Morris
1 onsdag Fakultetsnämnd 13:00-16:00, Kungstenen Kristina Löfstedt
14 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00 A254 (Grodan) Hans Rosenberg
15 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00 A244 (Ugglan) Kristina Löfstedt
16 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00 A244 (Ugglan) Sofia Mattsson
17 fredag SAGA 13.00-15.00, Grodan Karin Hansson
20 måndag Docenturnämnd 15:00, rum Myran, våning 2, hus A, Södra huset Hans Rosenberg
22 onsdag Studierektorsmöte, grund och avancerad nivå 13.15-15.00, värd: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Lokal: BUV101, hus 20, Frescati hagväg 20 Karin Hansson
23 torsdag Studierektorsmöte, forskarnivå 13:00-15:00, värd: Statistiska institutionen

Karin Hansson

Mars

     
8 onsdag Fakultetsnämnd 13:00-16:00, Kungstenen Kristina Löfstedt
14 tisdag SAGA 10.00-12.00, Ugglan Karin Hansson
14 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00 A254 (Grodan) Hans Rosenberg
15 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00 A244 (Ugglan) Kristina Löfstedt
16 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00 A244 (Ugglan) Sofia Mattsson
20 måndag Docenturnämnd 15:00, rum Myran, våning 2, hus A, Södra huset Hans Rosenberg

April

     
18 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00 A254 (Grodan) Hans Rosenberg
18 tisdag Jämställdhetsgruppen 10:00-12:00 A247 (Myran) Nathaniel Morris
18 tisdag Docenturnämnd 15:00, rum Myran, våning 2, hus A, Södra huset Hans Rosenberg
19 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00 A244 (Ugglan) Kristina Löfstedt
20 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00 A244 (Ugglan) Sofia Mattsson
25 tisdag SAGA 10.00-12.00, Ugglan Karin Hansson
25 tisdag Fakultetsnämnd 13:00-16:00 Kristina Löfstedt
26 onsdag Studierektorsmöte, grund och avancerad nivå 13.15-15.00, Institutionen för pedagogik och didaktik, 1503 (plan5) Karin Hansson

Maj

     
11 torsdag Studierektorsmöte, forskarnivå 13:00-15:00, Kungstenen, Aula Magna

Karin Hansson

15 måndag Docenturnämnd 15:00, rum Myran, våning 2, hus A, Södra huset Hans Rosenberg
16 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00 A254 (Grodan) Hans Rosenberg
17 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00 A244 (Ugglan) Kristina Löfstedt
18 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00 A244 (Ugglan) Sofia Mattsson

Juni

     
7 onsdag Fakultetsnämnd 13:00-16:00, Kungstenen

Kristina Löfstedt

12 måndag Docenturnämnd 15:00, rum Myran, våning 2, hus A, Södra huset Hans Rosenberg
13 tisdag Lärarförslagsnämnd I 13.00-15.00 A254 (Grodan) Hans Rosenberg
14 onsdag Lärarförslagsnämnd II 13.00-15.00 A244 (Ugglan) Kristina Löfstedt
15 torsdag Lärarförslagsnämnd III 13.00-15.00 A244 (Ugglan) Sofia Mattsson

Augusti

   

September

     
6 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen Kristina Löfstedt
19 tisdag SAGA 10.00-12.00, Grodan Karin Hansson

Oktober

     
3 tisdag Studierektorsmöte, grund och avancerad nivå 13.15-15.00, Företagsekonomiska institutionen, hus 3, seminarierum D Karin Hansson
9 måndag Prefektmöte 9.30-12.00, Bergsmannen, Aula Magna Felicia Markus

9 måndag

Docenturnämnd 15:00, rum Myran, våning 2, hus A, Södra huset

Hans Rosenberg

10 tisdag Studierektorsmöte, forskarnivå 13.00-15.00, Psykologiska institutionen, rum 357, Frescati Hagväg 14 Karin Hansson
18 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen Kristina Löfstedt
24 tisdag SAGA 9.00-11.00, Grodan Karin Hansson

November

     
13 måndag Docenturnämnd

15:00, rum Myran, våning 2, hus A, Södra huset

Hans Rosenberg

22 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen Kristina Löfstedt
30 torsdag Studierektorsmöte GA, heldag 09.00-16.00, Spelbomskan Karin Hansson

December

     
5 tisdag SAGA 10.00-12.00, Grodan Karin Hansson
11 måndag Docenturnämnd 15:00, rum Myran, våning 2, hus A, Södra huset

Hans Rosenberg

20 onsdag Fakultetsnämnd 13.00-16.00, Kungstenen Kristina Löfstedt
21 torsdag Prefektmöte 9.30-12.00, Bergsmannen, Aula Magna Felicia Markus