För disputationsanmälan vänligen fyll i  Disputationsanmälan (347 Kb) och skicka till Tina Sjöberg senast sex terminsveckor före disputation.

Önskas blankett för disputationsanmälan där antalet ledamöter i betygsnämnden ska vara fem, vänligen kontakta Tina Sjöberg.