Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Fellow

Wallenberg Academy Fellow Armita Golkar: Hur formar tonåren risken för ångest?

Majoriteten av alla vuxna som får en ångestdiagnos uppfyllde kriterierna för diagnosen redan under tonåren. Wallenberg Academy Fellow Armita Golkar ska undersöka hur de neurala system som reglerar våra rädslor utvecklas i övergången från barndomen till tonåren och hur tonåringars känslighet för olika sociala signaler kan utnyttjas för att optimera deras rädsloreglering.

Tranströmer

Vilka är vi om vi inte reser? Om klimat och resande efter pandemin

Med restriktioner och stängda gränser satte pandemin stopp för vårt resande till andra länder. Reserestriktionerna innebar också många positiva effekter för klimatet. Kommer vi att återgå till gamla vanor när pandemin är över – eller vet vi bättre nu? Tre forskare medverkar med expertis och spånar över framtiden i ett samtal på Tranströmerbiblioteket.

Utanförskap

Ny studie: Psykisk ohälsa i skolan kopplat till större risk för utanförskap

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa. Och det är olika sorters psykiska problem som utgör risker för män och kvinnor.

Soldater

Länk mellan väpnad konflikt och våld i hemmet

Det finns ett samband mellan väpnad konflikt och våld i nära relationer. Det visar en ny avhandling i sociologisk demografi som bygger på data från Colombia. Ju mer intensiv konflikten är i närområdet, desto större är risken att kvinnor också utsätts för våld av sina partners eller före detta partners. Studien visar även att kvinnor som lever i konfliktområden i Colombia i högre grad stannar kvar i våldsamma relationer.

Sök utbildning
Kommande disputationer
Disputationsanmälan

Så går det till i humanvetenskapliga forskningsmiljöer

Forskning

Humanvetenskaplig forskning bedrivs i många olika miljöer. Ett par filmer visar hur det kan se ut.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Blå platta

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.