Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Fariba Majlesi

”Shut up and write” skapar digital gemenskap hos doktorander

Doktorander på Stockholms universitet har tagit egna initiativ för att skapa gemenskap över Zoom. Upplägget kallas för "Shut up and write" och går ut på att starta veckan tillsammans genom att skriva under tystnad.

Bild

Socialt nätverk ökar chansen till jobb bland unga

Ett stort socialt nätverk ökar möjligheten till lyckat jobbsökande bland unga vuxna. Personer med sociala nätverk söker nämligen jobb mer genom kontakter och mindre genom arbetsförmedlingar, visar en ny studie.

Migranter

Risken att avlida i covid-19 större bland utlandsfödda

Socioekonomiska förhållanden och trångboddhet är en del av förklaringen, visar en ny studie från Institutionen för folkhälsovetenskap.

Barn

Vi följer våra äldre syskons val av högskoleutbildning

Vad storasyskon väljer för högskoleutbildning har stor påverkan på vad deras yngre syskon väljer att söka, även när det leder dem till jämförelsevis sämre utbildningar. Det visar en ny studie med data från fyra länder, bland andra Sverige.

SU

Ny centrumbildning samlar expertis inom penningpolitik

Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) är en ny, tvärvetenskaplig satsning vid Stockholms universitet. Verksamheten ska utbilda doktorander och stärka universitetets position som ledande i Europa inom penningpolitik och finansiell stabilitet.

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Yvonne Svanström

Yvonne Svanström ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Yvonne Svanström är från årsskiftet ny som dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten och även som vicerektor. I Yvonnes tillvaro samsas forskning med praktiskt ledarskap – och nu även med ett nygammalt hästintresse på campus.

Sök utbildning
Kommande disputationer
Disputationsanmälan
H-området