Aktuellt för studenter

Två nya masterkurser vid Statistiska institutionen som stärker ditt CV!

Läs vidare på masternivå i statistik, för att ta del av ett av vår tids mest dynamiska kunskapsfält!

Hur är det att studera statistik - egentligen?

Vår masterstudent Emma berättar om hur det är att läsa statistik vid Stockholms universitet.