Blanketter

Studieuppehåll eller studieavbrott

Du kan själva lägga in avbrott via Ladok. Studieuppehåll ska göras skriftligen på blankett som kan laddas ner här. Blanketten ska sedan lämnas till studentexpeditionen, alternativt skickas via post eller fax. Adress finns på blanketten.

Tillgodoräknande av kurs

Alla studenter som är registrerade på någon kurs vid Stockholms Universitet och har fått minst 7,5 högskolepoäng rapporterade i LADOK, har en möjlighet att få sina studier ifrån andra universitet tillgodoräknade.