Datorsalarna ligger i B-huset, plan 3 och har följande öppettider:

mån - tor    07.00 - 20.00
fre               07.00 - 18.00
lör               08.00 - 16.00
sön              09.00 - 16.00

Tänk på att du inte kommer in igen efter stängningstiden!

Om problem med datorerna och skrivare uppstår, kontakta i första hand ansvarig övningslärare. Systemansvarig är Håkan Slättman (rum B715, tel 08-16 29 53).

Salscheman för datasalarna

Under de schmalagda timmarna är datasalarna upptagna för lektioner:

Särskilda bestämmelser för Statistiska institutionens datorsal

Datorsalen är endast tillgänglig för studenter som är registrerade vid Statistiska institutionen. Dessutom gäller särskilda bestämmelser för användning av institutionens datorsystem, se nedan.

Utöver de allmänna regler som gäller vid Stockholms universitet gäller följande särskilda bestämmelser i Statistiska institutionens datorsal B319.

  • Endast behörig person äger rätt att använda dator-, nät- och systemresurserna i Statistiska institutionens datorsal.
  • Som behörig anses, utöver anställda vid Statistiska institutionen, person som är registrerad som studerande vid Statistiska institutionen under innevarande termin och har skrivit på en ansvarsförbindelse för användning av Stockholms universitets dator-, nät- och systemresurser.
  • Datorsalen hålls öppen under terminstid enligt schema ovan. Under övrig tid är det ej tillåtet att vistas i datorsalen med undantag för schemalagd undervisning.Vid schemalagd undervisning i datorsalen får endast de som skall delta i undervisningen vistas i datorsalen.Det är inte tillåtet för studerande att meddela koden till dörrlåsen eller lösenordet till datorerna till andra. Det är inte heller tillåtet att öppna för personer som ej känner koden. Behöriga personer som har glömt eller inte erhållit koden till datorsalen skall kontakta ansvarig övningslärare eller studentexpeditionen.
  • Endast sådan verksamhet som står i direkt anslutning till undervisningen vid Statistiska institutionen är tillåten. Det är således inte tillåtet att använda utrustningen i datorsalen för privata ändamål eller för studier vid andra institutioner utan särskilt tillstånd.
  • Ta med eget papper till skrivaren om du vill skriva ut. Det är inte tillåtet att använda datorsalens skrivare för andra syften än för utskrift av obligatoriska uppgifter på kurser anordnade av Statistiska institutionen och för arbete med examensarbeten i statistik vid institutionen.
  • Det är inte tillåtet att medföra eller förtära mat och dryck i datorsalen.
  • Problem och brister med utrustningen, datorvirus och varningar därom och oegentligheter i övrigt skall omgående rapporteras till ansvarig övningslärare, studentexpeditionen eller systemansvarig.