Examinera dina studenter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Resurser
  5. Examinera dina studenter

Examinera dina studenter

Genom examinationen får du som lärare ett kvitto på om kursens läraktiviteter har varit tillräckliga för att kunna uppnå kursens mål. En examination kan genomföras på många olika sätt. Den kan vara skriftlig eller muntlig, analog eller digital, individuell eller i grupp osv. Det vanligaste är att examinationen avslutar en kurs, men den kan även pågå kontinuerligt under kursens gång för att fortlöpande ge studenterna formativ återkoppling. Här hittar du inspiration som hjälper dig att utveckla dina examinationer.

Examinationsformer. Foto: STOKKETE, Mostphotos

Alternativa examinationsformer till hemtentan

Funderar du över alternativa examinationsformer till hemtentan? Eller vill du helt enkelt göra examinationen mer till ett lärtillfälle för dina studenter? Ta då en titt på dessa förslag och exempel från SU:s team av examinationsexperter.

Studenter vid dator. Foto: Mostphotos

”Examinationslyftet” ska hjälpa lärare tänka nytt kring digital examination

Institutioner och lärare som vill examinera studenter med universitetets nya digitala examinationsverktyg Inspera ska få hjälp att komma igång med verktyget men också att tänka nytt kring examinationsformer.

Kontinuerlig bedömning

Genom att ge dina studenter kontinuerlig feedback vid flera tillfällen under kursens gång synliggör du deras lärande. Här hittar du en kort introduktion till kontinuerlig bedömning och ett arbetsmaterial som med fördel kan användas vid kollegiala samtal inom ett lärarlag eller ett kursteam.

Motverka plagiering

Plagiering är ett stort problem inom högre utbildning. Att motverka plagiering bidrar till att stödja och upprätthålla värdet av akademisk integritet och hederlighet. Här hittar du resurser som hjälper dig i ditt arbete med att motverka plagierning.

Digital examination

Stockholms universitet erbjuder sina lärare flera olika digitala verktyg för att examinera sina studenter. Här hittar du information och inspiration kring digitala examinationer. 

Omvandla din salstentamen till hemtentamen

I den här resursen får du konkreta råd och tips kring hur du bör tänka när du omvandlar din salstentamen till en rättssäker och reliabel digital hemtentamen.

KONTAKT

Projektet Examinationslyftet vid SU

Vi arbetar i digitala examinationsteamet:

Examinationspodden

Examinationspodden. Bild: LTU

En podd om examinationsformer i högre utbildning. Aktuella ämnen och frågor om fördelar och risker med olika examinationsformer.

Illustration dialog. Illustration: Pixabay

Talar du "examinationsspråket"?

Liten ordbok över begrepp som kan dyka upp i samtal eller texter om examination och bedömning. Den är också en god hjälp när du arbetar i examinationssystemet Inspera.

Plagiat — hur kan det undvikas?

Plagiat - hur kan det undvikas? Illustration: KBL