Forskningsprojekt

Kvinnors företagande skapar en levande landsbygd

I tre års tid har forskargruppen Embla med stöd av familjen Kamprads stiftelse studerat kvinnors företagande på landsbygden.

Forskningsprojektet “Kungen - Sveriges statschef”

Professor Mikael Holmqvist kommer under perioden 2020 till 2023 arbeta med forskningsprojektet “Kungen - Sveriges statschef”. Utifrån en samhällsvetenskaplig teoribildning om ledarskap och ledare, syftar projektet till att studera Kungen i hans arbete som statschef i dagens Sverige.

A study of mining – Organizing rocks

Professor Tommy Jensen has together with Johan Sandström, Luleå University of Technology, received financing for a three year project financed by FORTE, the Swedish Research Council for Health, working Life and Welfare (project period 2015-2017): ”Organizing Rocks: a mobile ethnology of power relations in the labor process.”