Akademin för ekonomistyrning i staten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
  4. Samverkan
  5. Akademin för ekonomistyrning i staten
Akademin för ekonomistyrning i staten

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) är ett nätverk av forskare som tillsammans med praktiker arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

Välkommen att delta i AES Strateginätverk

Är du intresserad av strategifrågor i offentlig sektor – i så fall är du varmt välkommen till vårt nybildade nätverk! Vi träffas – tills vidare digitalt – tre onsdagar under 2021. Workshop 1 den 19 maj - Workshop 2 den 1 september - Workshop 3 den 10 november

Ekonomistyrningsutmaningar i försvaret

stod i fokus när ledamöterna i Akademin för ekonomistyrning i staten möttes hos Fortifikationsverket den 15 september 2021.

Kontakt

Maria Mårtensson, Eva Wittbom, Fredrik Svärdsten

Maria Mårtensson
Professor

Eva Wittbom
Ekon.dr, föreståndare 
E-post: ewi@sbs.su.se

Fredrik Svärdsten 
Fil. dr, stf föreståndare
E-post: fs@sbs.su.se

Möten och aktiviteter

10 november 2021, Strateginätverket
23–24 november 2021, AES internat

Tidigare möten och aktiviteter >