Samverkan

Samverkan för en hållbar framtid

Stockholm Business School samverkar på många olika sätt. Forskning, utbildning och expertuppdrag bidrar till en värdefull kunskapsutveckling i det omgivande samhället och det är viktig del av verksamheten vid Stockholm Business School.

Forskningssamverkan bedrivs genom forskare och forskargrupper som arbetar i olika forskningsprojekt med externa samarbetspartners.

Utbildningssamverkan är olika aktiviteter som ökar kvalitén i utbildning. Stockholm Business School har ett stort kontaktnät i näringslivet och olika kontakter med arbetsmarknaden genom t ex praktik och examensarbeten.

Experter från Stockholm Business School deltar i offentliga utredningar, svarar på remisser, uttalar sig i media och är en konstruktiv diskussionspartner med företag och organisationer. På så sätt bidrar vi till värdefull samhällsutveckling.

Stockholm Business School stödjer en hållbar utveckling och det genomsyrar den samverkan institutionen har med det omgivande samhället.

 

Kontakt

Vill du veta mer om institutionens samverkan, och möjligheterna att samverka med oss? Välkommen att kontakta oss.

E-post: info@sbs.su.se

AMBA Accredited

Stockholm Business School i sociala medierSBS på Facebook SU på Instagram SBS på Linkedin SU på Twitter SBS på YouTube