På Stockholms universitet finns samordnare för pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. Ta gärna kontakt tidigt, helst direkt du kommit in på en kurs eller ett program så att du kan få hjälp med att komma fram till vilket stöd som passar dig.

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du kan behöva någon form av stöd i studiesituationen, ska du först ta kontakt med en samordnare på universitetet. Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en funktionsnedsättning, exempelvis ADHD, nedsatt hörsel eller dyslexi. Stödet utformas alltid individuellt utifrån dina behov. Exempel på stöd är programvaror, anteckningshjälp eller anpassade examinationer. Ansök om stöd och anpassningar

Intyg

När ansökan är mottagen kommer en samordnare att kontakta dig för att boka ett personligt möte. Efter samtal med samordnare får du ett intyg där dina stödformer beskrivs. 

Kopia på intyget skall lämnas eller mailas till Cunelius, Carl Olof

Tenta för studenter med intyg om behov av särskilt stöd

Har du behov av särskilt stöd vid tenta? Anmäl dig via anmälningsblanketten senast 7 dagar innan tentan.

Anmälningsblankett för behov av särskilt tentamensstöd

Studenter som av särskilda skäl inte kan tentera på vanligt sätt kan få tentera i enskild lokal, vid behov få längre tentatid och kan även få övriga former av stöd, såsom t. ex en tentavakt som läser upp tentafrågorna.

Inför tenta

Senast 7 dagar före tentamen ska du via webbenkäten anmäla dig till särskilt tentastöd.

Mer information om att studera med funktionsnedsättning