Följ gärna vår planerade seminarieserie under 2020, med ett inledande digitalt seminarium den 22 april.

Symposiet innehåller keynote-föredrag och sessionspresentationer med anknytning till tre huvudsakliga teman: 1) Språk och lärande, 2) Arbetsmarknad och 3) Migration och integration i kultur och media. Bidrag välkomnas som knyter an till något av dessa teman. Under dagen ges även tillfällen att knyta kontakter med forskare och aktörer i det omgivande samhället. 

Symposiet arrangeras som en del av samverkansprogrammet för migration och integration

Key note

  • Prof. Martha Bigelow, University of Minnesota 
  • Prof. Michael Tåhlin, Institutet för social forskning, Stockholms universitet 
  • Prof. Ester Pollack, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet 

Call for papers

Vi välkomnar forskare vid Stockholms universitet att presentera pågående eller avslutad forskning med anknytning till ett eller flera av symposiets teman. Presentationsspråk är svenska eller engelska. Möjligheten finns till presentationer på 10 minuter eller 20 minuter. Varje presentation följs av 5 minuters diskussion.

Skicka ditt bidrag i form av ett abstract på max 300 ord (exkl. referenser) till klara.arvidsson@isd.su.se senast den 8 april. Abstractet kan vara på svenska eller engelska. Uppge om du önskar förfoga över 10 minuter eller 20 minuter. En vetenskaplig kommitté bestående av forskare vid Stockholms universitet granskar och prioriterar inkomna bidrag. Besked om antaget abstract ges senast den 30 april.

Läs mer om Call for Papers: Symposium 2 juni Call for Papers (168 Kb)

Vid eventuella frågor kontakta camilla.bardel@isd.su.se eller klara.arvidsson@isd.su.se

Vi ser fram emot ditt bidrag!