Foto: Cienpies Design

Till våren 2021 startar två nya tvärvetenskapliga kurser om kulturell evolution. Kurserna ges på masternivå vid Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK) och är öppna för studenter och doktorander från humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. 

– Vi vill arbeta för att riva ner barriärer mellan olika vetenskapsämnen, säger Johan Lind som är docent och biträdande föreståndare vid Centrum för evolutionär kulturforskning. 

Matematiska metoder för att förstå kulturell förändring

Den ena kursen heter "Cultural evolution: theories and observations" och presenterar kulturell evolution utifrån tvärvetenskapliga perspektiv. Kursen visar bland annat på hur matematiska beräkningsmodeller och experiment kan användas som verktyg för att förstå mänskligt beteende och samhällsförändringar.

Den andra kursen, "Cultural evolution: project" fördjupar förståelsen för kulturell förändring genom ett projektarbete där studenten själv väljer område och metod utifrån eget intresse.

I kursbeskrivningen uppmuntras studenterna att bidra med kunskap från det egna området, oavsett om det är humaniora, samhällsvetenskap eller naturvetenskap. Där beskrivs också fördelen med tvärvetenskapliga interaktioner när det gäller att använda kunskap från olika discipliner.

De båda fakultetsövergripande kurserna är på 7,5 hp och ges på engelska och halvfart under kvällstid. Kurserna kan sökas via antagning.se mellan den 15 september och den 15 oktober.

Läs mer om kursen Cultural evolution: theories and observations, 7.5 hp

Läs mer om kursen Cultural evolution: project, 7.5 hp