Satsningarna är återkommande och gäller stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten. Stöd ska inte ges till kontinuerlig verksamhet. Med strategiska satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan även vara strategiska för området utan att vara fakultetsöverskridande.

Beviljade anslag:

Platsens livslinjer – temporala perspektiv på landsbygdens unga
Huvudsökande: Fanny Ambjörnsson, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
58 000 kr.

Sex- och samlevnadsundervisning: ett ämnesdidaktiskt och ämnesövergripande forskningsprojekt
Huvudsökande: Karin Gunnarsson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
50 000 kr.

Migrerande form och konstnärlig teknik i Frihetstidens Sverige och Europa: modeller, omformuleringar och effekter
Huvudsökande: Sabrina Norlander Eliasson, Institutionen för kultur och estetik
40 000 kr.

NUNU — Nätverk för Utvecklings- och Neurovetenskap i utbildningsforskning
Huvudsökande: Hillevi Lenz Taguchi, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
80 000 kr.

The widening participation research and practice network – WIDEPART
Huvudsökande: Katrin Kaufhold, Engelska institutionen
138 000 kr.

Inbjudan av professor Ekaterina Rakhilina, Russian Academy of Sciences
Huvudsökande: Nadezjda Zorikhina Nilsson, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
104 000 kr.

Inbjudan av professor Ann Phoenix, University of London
Huvudsökande: Rickard Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
70 000 kr.

Born Again: Preferences, Beliefs and Welfare
Huvudsökande: Andreas Madestam, Nationalekonomiska institutionen
96 000 kr.

Symposium: Kvinnor i filmindustrin ur ett jämförande perspektiv
Maria Jansson, Statsvetenskapliga institutionen
128 000 kr.