Elisabeth Wåghäll Nivre fortsätter som dekan för Humanistiska fakulteten och vicerektor för Humanvetenskapliga området, och är numera områdesnämndens ordförande. Arbetet som vicerektor delar hon med Yvonne Svanström som är vald till ny dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten och vice ordförande i områdesnämnden. Yvonne Svanström ersätter professor Astri Muren som varit vicerektor under de två tidigare mandatperioderna. 

Yvonne Svanström

– Det känns mycket intressant och spännande – men jag har nybörjarögon på frågorna. Trots att jag tidigare deltagit på områdesnivå så är det naturligtvis något helt annat att delta som vicerektor både på området, och i universitetsledning. Jag har redan, mina första två dagar på jobbet efter ledighet, klivit rakt in i dessa, berättar Yvonne Svanström om hur hon tar sig an den nya rollen som vicerektor. 

På vilket sätt kommer du och Elisabeth komplettera varandra i ledningsarbetet?

– Vi kompletterar nog varandra med våra både liknande och olika erfarenheter från ledningsuppdrag, att vi verkar på fakulteter med olika traditioner. Där finns det mycket att lära av varandra också så klart. Jag vet sedan tidigare att vi kommer att kunna samarbeta väl, det känns mycket roligt, menar Yvonne.

Yvonne Svanström är professor i ekonomisk historia vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Hon har närmast arbetat som vicedekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och har tidigare varit prefekt, bland annat vid dåvarande Institutionen för ekonomisk historia. Hennes forskning rör socialhistoria – och handlar bland annat om kommersiell sexhandel och prostitution ur ett genusperspektiv. Ett pågående forskningsprojekt är Mellan fritt och ofritt arbete: Arbetsmarknadsrelationer och välfärdssamhälle i Sverige 1880-2020. 

Elisabeth Wåghäll Nivre är professor i tyska vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Hon har en litteraturvetenskaplig inriktning på sin forskning som framför allt fokuserar på tyskspråkiga texter från 1500- och 1600-talen. Elisabeth fortsätter sin andra mandatperiod som vicerektor vid Humanvetenskapliga området. 

– Att få vara med och bidra till det humanvetenskapliga områdets utveckling är självklart mycket stimulerande. Att det sker under en pandemi när vi samtidigt behöver få vår ekonomi i balans innebär samtidigt att det finns ovanligt många osäkerheter. Eftersom jag nu går in i min andra mandatperiod känns det ändå som att jag har en rätt god inblick i områdets verksamhet.

Elisabeth hade under förra mandatperioden ett tätt samarbete med Astri Muren, tidigare vicerektor för Humanvetenskapliga området. Hon ser fram emot ett liknande upplägg i ledningsarbetet. 

Elisabeth Wåghäll Nivre

– Jag känner Yvonne sedan hon var prefekt vid humanistiska fakulteten och ser verkligen fram emot att samarbeta med henne igen. Vi kommer att fortsätta samma ”teamwork” som Astri Muren och jag hade, det vill säga att bolla alla viktiga frågor mellan oss och hantera dem gemensamt. Däremot delar vi enklare frågor och uppdrag mellan oss för att tillsammans kunna verka för kärnverksamhetens bästa så effektivt som möjligt. Självklart ska också bygga vidare på den goda dialog vicerektorerna har haft med dekanus för juridiska fakulteten, Jessika van der Sluijs. 

 

Områdesnämnden består under mandatperioden 2021-2023 av dekanus Jessika van der Sluijs, prodekanus Hans Hayden, Torben Spaak och Jonas Häckner samt vicedekanus Stefan Helgesson, Barbro Blehr, Lena Hübner och Magnus Nermo. Studentrepresentanter är Helena Eriksson och Fabian Hasselblad. Amanda Almstedt Valldor är doktorandrepresentant.