Nätverket AI Innovation Sweden drivs av Lindholmen Science Park med stöd från Vinnova. I nätverket representeras både akademi, industri och offentlig sektor med syftet att stötta utveckling av AI, bland annat vad gäller forskning. Nätverkets initiala fokus på Göteborgsregionen vidgas nu med noder runt om i Sverige, där Stockholmsområdet blir först ut bredvid noder i både södra och norra Sverige. 

Redan tidigare har två enheter vid Stockholms universitet haft avtal med Lindholmen Science park; The Swedish Law and Informatics Research Institute som är en del av Juridiska institutionen samt Stockholm Resilience Center. Det nytecknade avtalet öppnar upp för hela Stockholms universitet att delta. 

Eva Dalin, Stockholms universitet


På universitet forskas det brett på området AI - förutom AI-intresserade matematiker, miljöforskare och geologer så bidrar humanvetenskaperna med juridiska aspekter på AI samt med perspektiv på hur nya tekniker påverkar samhället. 

AI som begrepp har dock varit diskuterat. Vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, så var det först i år som man etablerade begreppet, även om ett tjugotal forskare och doktorander sedan länge arbetat med relaterade forskningsinriktningar. Uno Fors är prefekt vid DSV och har varit drivande i arbetet att göra avtalet universitetsgemensamt. 

– Många tycker att AI är ett knepigt begrepp - hur kan intelligens vara konstgjord? Vi har istället pratat om Text mining, Data mining och Data Science. Men när begreppet är etablerat nationellt och till och med regeringen pratar AI så måste vi hänga med. Och det nya avtalet öppnar möjligheter för universitetet, vi har redan i förberedelserna blivit kontaktade av aktörer som vill samarbeta.