Forskare har länge studerat islam som en elitens religion där normativa föreställningar har getts ett stort utrymme. Idag kan vi se stora förändringar, både lokalt och globalt, vilket har lett till ett ökat intresse för ”levd islam” samt för framväxten av en mångfald av tolkningar som drar åt olika håll. Vissa islamtolkningar och praktiker är mycket liberala och förespråkar mänskliga rättigheter, andra är fundamentalistiska och förespråkar gruppsegregation. Däremellan finns en myriad av andra exempel.

Denna mångfald av islamtolkningar och praktiker återfinns också i Sverige. Migration, socioekonomiska aspekter och inte minst statliga regler och beslut påverkar framväxten av dessa tolkningar.

I detta seminarium presenterar Jenny Berglund och Susanne Olsson vid Stockholms universitet idéer kring hur fältet skulle kunna studeras närmre i en svensk kontext, som präglas av en stark sekularitet. 

Plats

Profilseminariet äger rum digitalt via zoom. Klicka här för att delta i seminariet. Vi ser gärna att du anmäler dig till profilseminariet, länk till föranmälan hittar du här.

För frågor om seminariet, kontakta dekan Jessika van der Sluijs.

Medverkande

Jenny Berglund
Susanne Olsson

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Berglund är professor i religionsdidaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Hennes forskning är inriktad mot olika former av religionsundervisning och islamundervisning. 

Susanne Olsson är professor i religionshistoria vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Hon forskar om islam, främst nutida tolkningar. 

Om profilseminarier

Profilseminarierna utgår från Humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten. Profilseminarierna riktar sig i första hand till dig som forskar inom Humanvetenskapliga området, men är öppna för alla. Läs mer om profilseminarier vid Humanvetenskapliga området.