I projektet "Aldrig våld" kommer RATS Teater att tillsammans med forskare arbeta utifrån Astrid Lindgrens fredstal ”Aldrig våld” – talet hon höll 1978 när hon tog emot tyska bokhandelns fredspris. Talet blev kontroversiellt då Astrid Lindgren lyfte fram att det våld och ondska som världen visar börjar i hemmet där barnen blir drabbade.

Fakultetsöverskridande samarbete med avstamp i barns rättigheter

RATS Teater vill med utgångspunkt från "Aldrig våld" och barnkonventionen, som lagstiftades i Sverige 2020, arbeta undersökande med gränser, identitet och tillit.
I projektet medverkar forskare från Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen, Centrum för barnkulturforskning och Institutionen för kultur och estetik. Riksteatern är en samarbetspartner i projektet genom sina forskningskoordinatorer.

Den samlande kunskapen ska generera en teaterproduktion för lågstadiet där frågorna och samtalen i och runt föreställningen blir en bärande del av produktionens framställning. 

– Det känns roligt att få starta projektet från grunden tillsammans med så många starka forskare. Vi har också ett upparbetat samarbete med både Kista bibliotek och Fryshuset i Husby som gör att projektet möter målgruppen barn och unga direkt. Det är vi extra glada för, säger Rebecca Örtman, konstnärlig ledare för RATS Teater och projektansvarig för ”Aldrig våld”.
 

Det övergripande syftet med projektet Barn, migration, integration (BMI), som initierades 2017 inom det humanvetenskapliga området, är att fördjupa förståelsen för de utmaningar och möjligheter som följer av den stora ökningen av människor, varav många är barn, som kommit och fortsätter att anlända till Sverige under senare tid.