Utlysningen sker som en del i Stockholms universitets särskilda tvärvetenskapliga satsning på humanvetenskaplig miljöforskning. 3-5 postdoktorer ska nu anställas för att stärka satsningen ytterligare. Arbetet ska präglas av ett ämnesöverskridande utbyte av kunskap mellan olika vetenskapliga fält och inriktningar, där tanken är att postdoktorerna ska samarbeta över institutions- och fakultetsgränser, men även med andra aktörer i samhället.

– Utlysningen handlar ju i grunden om att skapa nya plattformar och nya initiativ till forskning. På det här viset kan vi stärka bryggorna mellan exempelvis miljöhumaniora, samhällsvetenskaplig miljövetenskap och miljörätt. I det sammanhanget satsar vi på flera tjänster ­– en grupp som kan samarbeta och ha som grunduppdrag att arbeta tillsammans, menar Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och ledamot i styrgruppen för humanvetenskaplig miljöforskning

Satsningen är ett samarbete mellan områdets tre fakulteter – Samhällsvetenskaplig, Humanistisk och Juridisk fakultet – och syftar till att fördjupa förståelsen för de utmaningar och möjligheter som de globala miljöförändringarna utför från humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga perspektiv.

– Miljöforskning har länge bedrivits på Humanvetenskapliga områdets tre fakulteter men vi ser en potential att stärka den fakultetsöverskridande miljöforskningen inom området. Den här utlysningen är ett jättebra sätt att göra möjliggöra och inspirera till nya samarbeten, vilket också kan leda till utökade samarbeten med Naturvetenskapliga området, menar Astri Muren, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten och vicerektor för Humanvetenskapliga området

Läs mer om utlysningen

Läs mer om humanvetenskaplig miljöforskning