Här kommer en inbjudan till dig som är intresserad av hur Stockholms universitet och Stockholms läns landsting kan arbeta tillsammans för att möta några av de utmaningar som framtidens hälso- och sjukvård står inför.

Under dagen kommer du att inspireras och kunna lära av andra genom att ta del av intressanta satsningar som tidigare gjorts inom området. Dagen är också en möjlighet för dig som inför framtida utlysningar vill knyta kontakter i det efterkommande minglet och skapa nya samarbeten mellan akademin och landstinget.

Seminariet fokuserar på hur vi tillsammans kan utveckla nya former för forskningssamverkan för att på så sätt öka kvaliteten i det vi gör och på bästa sätt möta framtida utmaningar inom vård och hälsa.

Anmäl dig här senast den 14 november. Seminariet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!

 

Mandar Dabhilkar
Mandar Dabhilkar

Program 16 november 2018

Moderator och värd för seminariet – Mandar Dabhilkar

Kl 13-14 Vad innebär vår samverkan? Varför är det viktigt?

 • Samverkan för ökad forskningskvalitet – Uno Fors
 • Samverkansformer vid SU - Eva Klasson-Wehler
 • Policyrelaterad forskning inom vård och hälsa vid SU – Astri Muren
 • Prioriterade samhällsutmaningar inom vård och hälsa vid SLL – Jan Andersson
 • Exempel på möjliga samverkansformer och datakällor vid SLL - Susanna Lagersten

Kl 14-15 Exempel på forskningssamverkan vid SU och kommande utlysningar

 • Samordningsproblem i vårdkedjan för de mest sjuka äldre - Petra Ulmanen vid Institutionen för socialt arbete
 • Stöd till extremt prematurfödda barn - Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen, Erika Baraldi, leg. psykolog och doktorand i specialpedagogik
 • Analys av registerdata för bättre behandling av hjärtsviktspatienter - Lars Asker vid Data och systemvetenskapliga institutionen
 • Styrning av patientflöden inom akutsjukvården med väntetidsinformation - Olov Isaksson vid Företagsekonomiska institutionen
 • Utlysningar och initiativ inom SU/SLL-avtalet. Rapport från strategiska arbetsgruppen - Olle Lundberg vid Institutionen för folkhälsovetenskap
 • Information till nyanlända om vårdrättigheter - Mona Blåsjö och Karolina Wirdenäs vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Kathrin Kaufhold vid Engelska institutionen och Ola Knutsson vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Kl 15-16 Avrundning och mingel  

 • Summering av dagen och vägen framåt – Mandar Dabhilkar
 • Mingel – Pierre Bodin och Elisabet Rendahl