Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet leds av två vicerektorer. Vicerektorerna för Humanvetenskapliga området, som också är dekaner för varsin fakultet inom området, är ordförande respektive vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap.

Valberedningen har i uppdrag att, i samråd med rektor, lämna förslag till ordförande och vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap, tillika vicerektorer för Humanvetenskapliga området.

Valberedningens nomineringar

Valberedningen avger följande förslag till kandidat till posten som vicerektor tillika ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap:

 • Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska, vicerektor för Humanvetenskapliga området, dekan för Humanistiska fakulteten, samt ledamot och vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap.

Valberedningen avger följande förslag på kandidat till posten som vicerektor tillika vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap:

 • Yvonne Svanström, är professor i ekonomisk historia, vicedekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt ledamot i Områdesnämnden för humanvetenskap.

Motnomineringar

Samtliga röstberättigade har under perioden 28 oktober – 4 november 2020 tillfälle att lämna egna förslag på ordförande och vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap, tillika vicerektorer för Humanvetenskapliga området.

Valbara och möjliga att nominera är de personer som valts och utsetts till dekaner för humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet: Elisabeth Wåghäll Nivre, Jessika van der Sluijs samt Yvonne Svanström.

Eventuella fria nomineringar, eller frågor, skickas till susanna.lindberg@su.se senast den 4 november.

Vid nomineringstiden utgång hade inga nomineringar inkommit.

Valprocessen

 • 28 oktober: Tillkännagivande av valberedningens förslag till vicerektorer tillika ordförande och vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap
 • 28 oktober – 4 november: Nomineringsperiod för eventuella motnomineringar
 • 5 november: Tillkännagivande av eventuella motnomineringar
 • 6 – 13 november: Valets genomförande
 • 16 november: Tillkännagivande av valresultatet
 • 26 november: Beslut av rektor om vicerektorer för det humanvetenskapliga området.

Om valberedningen

Valberedningen har utgjorts av:

 • Professor Bengt Novén, Romanska och klassiska institutionen (Humanvetenskapliga områdets representant, tillika ordförande),
 • Professor Francisco de Lacerda, Institutionen för lingvistik (Humanistiska fakultetens representant),
 • Docent Åsa Hellstadius, Juridiska institutionen (Juridiska fakultetens representant),
 • Professor Jon Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik (Samhällsvetenskapliga fakultetens representant).

Läs mer om valberedningens uppdrag och förslag:  Valberedningens förslag till vicerektorer 2020 (98 Kb)