Universitet och Svenska Institut logotyp

För att främja internationaliseringen inom utbildning och forskning erbjuder det Humanvetenskapliga området möjlighet att utveckla kurser inom det nationella nätverket USI. USI är ett nationellt nätverk av svenska universitet och de svenska Medelhavsinstituten. Samverkan med de svenska Medelhavsinstituten ges möjlighet till nära kontakter med lärosäten och lokal expertis på plats i institutens värdländer.

Vad är en USI-kurs

En USI-kurs är en kurs på avancerad nivå där minst två universitet samarbetar med ett Medelhavsinstitut i kursgivningen. Kurserna är tvärvetenskapliga och har därför breda behörigheter. En del av kursen är förlagd vid ett av instituten i medelhavsregionen.

Exempel på kursupplägg

I normalfallet är kurserna 7,5 till 15 hp och har följande upplägg:

  • Distansundervisning
  • En till två veckors fältstudier på plats i de svenska Medelhavsinstitutens värdländer
  • Avslutande rapportskrivning/examination

Exempel på tidigare kurser

Familj, religion och rätt (Istanbul)
Kommunikativ variation i tid och rum (Rom)
Vatten – resurshantering i tid och rum (Aten)

Ekonomiskt bidrag

Det Humanvetenskapliga området avsätter varje år pengar för att utveckla kurser inom USI. Pengarna ska hjälpa till att täcka kostnader för bl.a. resor för lärare till Medelhavsinstitutens värdländer. Därtill finns stöd att söka för att bekosta resa och boende för studenter och lärare under kursgivningen.

Att tänka på

  • Om du har en kursidé bör du kontakta USI för att se om kursen passar in USI:s kursutbud.
  • USI har inga egna medel för drift och utveckling. Du behöver därför förankra din kursidé hos din prefekt innan du söker utvecklingsmedel från områdesnämnden.
  • Om du behöver hjälp med att hitta samarbetspartner från andra fakulteter/lärosäten kan du vända dig till den lokala USI-representanten. Kontaktuppgifter finns på USI:s webbplats.

Medverkande universitet

Göteborgs universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet

Läs mer på www.usinetwork.se