Foto: Jens Lasthein
Håkan Fischer och Lisa Skedung vid magnetkameran på SUBIC. Foto: Jens Lasthein
 

Inom projektet ska de kvantifiera och jämföra aktiv känselförmåga och studera den neurobiologiska basen för detta. Hjärnavbildning (fMRI) ska användas för att studera hur signaler bearbetas i hjärnan vid aktiv taktil stimulans och eventuella skillnader mellan unga och gamla kommer att undersökas.

Förhoppningen är att genom att studera perception, beteende och hjärna parallellt få en fördjupad kunskap om hur känselsinnet påverkas med åldern och få nya hypoteser att testa i framtida samarbeten. Genom att visa exempel på vad som kan göras inom hjärnavbildning hoppas forskarna på RISE kunna väcka intressanta frågeställningar från industrin lämpade för framtida mätningar på nya Stockholms University Brain Imaging Centre, SUBIC.

Kompletterande expertis

Projektet startade med ett par möten med forskare från Psykologiska institutionen och RISE. Där presenterade de sin forskning och pratade om möjliga gemensamma forskningsintressen. De upptäckte att de tillsammans har kompletterande expertis som skulle kunna svara på spännande gemensamma vetenskaplig frågeställningar.
De båda forskargrupperna har inte arbetat tillsammans förut. Däremot har det affärsområde RISE har inom taktil perception utvecklats från när Lisa Skedung var doktorand på KTH/RISE och samarbetade med en doktorand från Psykologiska institutionen inom forskningsprogrammet CODIRECT.

Vad har ni för råd till andra?
– Samarbete är roligt och utvecklande så tveka inte om ni ser ett gemensamt område där universitetet och RISE kan jobba tillsammans.
 
Mer om Stockholms University Brain Imaging Centre.

Läs även:
Samarbetsavtal ger nya möjligheter för forskare
Stöd till forskare för samverkan