Åtta europeiska universitet ingår i samarbetet:

 • Aix-Marseille Université (Frankrike)
 • National and Kapodistrian University of Athens (Grekland)
 • University of Bucharest (Rumänien)
 • Université libre de Bruxelles (Belgien)
 • Universidad Autonoma de Madrid (Spanien)
 • Sapienza Università di Roma (Italien)
 • Stockholms universitet
 • Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland)

Samarbetet syftar till att skapa en integrerad organisation där studenter och personal kan förflytta sig och samarbeta lika lätt som inom sin hemmainstitution.

”Syftet med CIVIS är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal”, säger Fredrik Oldsjö, kanslichef för CIVIS-sekretariatet vid Stockholms universitet. ”Vi är glada att vara med i detta internationella samarbete och ser fram emot att utveckla det tillsammans med våra partners”, fortsätter han.

Alliansen fokuserar på fem globala utmaningar:

 • Hälsa
 • Städer och mobilitet
 • Klimat, miljö, energi
 • Digitala och teknologiska omvandlingar
 • Samhälle, kulturer och kulturarv

Alliansen får stöd av EU-kommissionen via Erasmus +.

Mer information om CIVIS.

Om Stockholms universitet och CIVIS.