Stockholms universitet genomför nu en enkätundersökning för att ta reda på hur studenter och lärare upplevde att delta i undervisningen respektive undervisa på distans under våren. Eftersom det finns en risk att en del av undervisningen kommer att ske online även i höst vill universitetet utveckla och anpassa undervisningen så att den på bästa sätt stödjer studenters lärande. Enkätsvaren kommer därför att vara mycket betydelsefulla i universitetets fortsatta planering och utveckling av undervisningen.

Den enkätundersökning som nu görs är en del i universitetets samarbete inom det så kallade CALIE-projektet. CALIE-projektet är ett samarbetsprojekt mellan lärosäten i Sverige och USA, för att stärka universitetens förmåga att möta långsiktiga samhällsutmaningar och utveckla verktyg på strategisk nivå i fråga om förnyelse av utbildning och akademiskt ledarskap.

─ Det finns en stor nyfikenhet på hur det har gått med distansundervisningen under våren, vilka är studenternas och lärarnas upplevelser? Vad kan vi lära av dessa erfarenheter och hur kan vi förbättra undervisningen på distans, men också utveckla universitetets digitalisering i undervisningen? Det ska vi nu undersöka med hjälp av en enkätundersökning säger Klara Bolander Laksov, föreståndare vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Det är Klara Bolander Laksov som tillsammans med Joakim Edsjö, ordförande i Grundutbildningsberedningen vid Naturvetenskapliga området, som nu i ett samarbete med den tidigare Nobelpristagaren i fysik (2001) Carl Wieman arbetar med att ta fram enkäten. Wieman arbetar idag i en stor utsträckning med högskolepedagogiska frågor inom det naturvetenskapliga området vid Stanford University, och enkäten har tagits fram i hans forskargrupp. Den har sedan översatts och anpassats till SU:s förhållanden av en grupp högskolepedagoger vid CeUL. Enkäten kommer att finnas på både svenska och engelska, och i två versioner där den ena vänder sig till studenter och den andra till lärare.

Under vecka 23 kommer enkäterna att mejlas till alla institutioner via institutionernas pedagogiska kontaktpersoner och studierektorer för att vidare distribueras till de lärare och studenter som varit involverade i vårens kurser online. Under sommaren kommer resultatet att bearbetas både på institutionsnivå och på övergripande universitetsnivå.

─ Resultaten från enkäten kommer förhoppningsvis att kunna presenteras tidigt i höst, men institutionerna kommer att kunna ta del av deskriptiv data praktiskt taget så snart enkäterna stängt i slutet av juni, säger Bolander Laksov.

Vill du veta mer om undersökningen, vänligen kontakta Klara Bolander Laksov, föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning. E-post: klara.bolander.laksov@edu.su.se

Mer om CALIE-projektet

Mer om vårens enkätundersökning i nyhetsartiklen: "Enkät påvisar stora utmaningar med onlineundervisning"