Klara Bolander Laksov utsågs i dagarna till professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Bolander Laksov blir därmed Sveriges första kvinnliga professor med inriktningen mot just högskolepedagogik. I arbetslivet delar hon sin tid mellan forskning, handledning och ett föreståndarskap vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL), Stockholms universitet.

Forskningsresultat som används i verksamhetsutveckling

Vid CeUL har hon stora möjligheter att implementera och använda delar av sina forskningsresultat i en verksamhet som arbetar med utveckling av undervisning vid universitetet.

— Jag ser forskningen som en integrerad del i arbetet med pedagogisk utveckling där min praktik genererar nya forskningsfrågor och samtidigt är en möjlighet att pröva forskningsresultaten i den praktiska universitetsmiljön, och det gärna i nära samarbete med universitetslärare och pedagogiska ledare, säger Bolander Laksov.

Bildporträtt Klara Bolander Laksov. Foto: Karin Larsson
Professor Klara Bolander Laksov. Foto: Karin Larsson

I början av 2000-talet var Bolander Laksov en av de första svenska forskarna som fokuserade på högskolepedagogisk utveckling. Hon visade i sina studier hur högskolepedagogisk utveckling kan underlättas och stimuleras på institutionsnivå genom vad vi idag kallar akademiskt lärarskap. Akademiskt lärarskap innebär att man fokuserar på kollegialitet runt undervisningen i så kallade praxisgemenskaper och att ett systematiskt undersökande av utbildning leder till att bättre beslut kan fattas kring dess utveckling.

Delat intresse för högskolepedagogik och medicinsk pedagogik

Bolander Laksovs forskning spänner över ett brett fält inom högskolepedagogik och inom medicinsk pedagogik, där ett stort antal studier har fokuserat på den kliniska miljön som lärandemiljö för både studenter och kliniska lärare. Hon publicerar forskningsartiklar regelbundet i världens ledande högskolepedagogiska tidskrifter och är själv redaktör för tidskriften International Journal for Academic Development sedan 2017.

— Den forskargrupp inom medicinsk pedagogik, som jag byggde upp vid Karolinska institutet under åren 2007—2014, har varit betydelsefull för utvecklingen av många av mina studier, säger Bolander Laksov.

Sedan år 2014 är basen för Bolander Laksovs forskningsmiljö Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

— Jag fortsätter ha mitt intresse för sjukhusmiljön som plats för lärande och pedagogisk utveckling samtidigt som jag nu på senare år har fördjupat mitt intresse för det pedagogiska ledarskapet på flera nivåer inom universitetsorganisationen, säger Bolander Laksov.

Högskolepedagogisk expert som stödjer beslutsfattare

Bolander Laksov har också spelat en viktig roll nationellt för hur högskole- och universitetsledningar arbetar med högskolepedagogiska frågor. Hon var under åren 2007—2011 ordförande för Swednet, det svenska nätverket för högskolepedagogik, och har sedan dess återkommande ingått i olika arbetsgrupper inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som högskolepedagogisk expert.

Mer om professor Klara Bolander Laksov och hennes forskning