Kvinna läser en text försjunken i tankar. Foto: Pixabay

Nu öppnar anmälan till ny omgång av den nationella kursen "Att bedöma pedagogisk skicklighet". Tillsammans med kollegor från Sveriges olika lärosäten utvecklar du din förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet.

Välkommen till kursen "Att bedöma pedagogisk skicklighet"

Vem är kursen för?

Du vill utveckla din förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet, du kan tidigare ha varit sakkunnig eller så är du intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Du kan vara ledamot i nämnder eller kommittéer som hanterar pedagogiska portföljer som underlag för rekrytering, befordran eller meritering. Du arbetar vid Stockholms universitet eller annat lärosäte i Sverige.

Om kursen

Pedagogisk skicklighet ska enligt högskoleförordningen ägnas lika stor omsorg som
vetenskaplig skicklighet i anställningsförfaranden vid svenska högskolor och universitet. Här sätter vi tänderna i just hur man gör detta.

Innehåll och upplägg

  •     Vad innebär ett sakkunniguppdrag?
  •     Kriterier för pedagogisk skicklighet
  •     Bedömning av portföljer
  •     Utlåtanden om pedagogisk skicklighet

Mellan första och sista kursträffen läser du litteratur och olika portföljer, här får du möjlighet att sätta in dig i bedömningsarbete individuellt och i grupp samt gott om utrymme att diskutera med mentorer och gruppmedlemmar. Under kursen kommer du att läsa och bedöma minst fem pedagogiska portföljer och skriva två pedagogiska sakkunnigutlåtanden. Kursen omfattar motsvarande två veckors arbete och löper mellan 20 september–14 december 2022. Vi träffas både på plats vid Örebro universitet (första och sista träffen) och via Zoom därimellan (tre träffar). När du slutfört kursen får du ett kursintyg.

Kursträffar

Kursdagar Plats
20 sep kl 10–16 Örebro universitet
5 okt kl 13–15.30 Online via Zoom
26 okt kl 13–15.30 Online via Zoom
17 nov kl 13–15.30 Online via Zoom
14 dec kl 10–16 Örebro universitet

 

Kursen ges i samarbete mellan Örebro universitet, Umeå universitet, Mälardalens universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet och Swednet.

Om frågor välkommen att kontakta:

Katarina Winka, universitetslektor vid Umeå universitet. E-post: Katarina.Winka@umu.se

Kristin Ewins, docent och föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum, Örebro universitet. E-post: Kristin.Ewins@oru.se

Kursavgift

Kursavgiften är 5000 kr per person. I kursavgiften ingår fika och lunch de dagar vi träffas på Örebro universitet. OBS! Respektive institution/lärosäte står för sina deltagares resekostnader.

Anmälan

Sista anmälningdag är den 15 februari 2022.

Anmälan till kursen "Att bedöma pedagogisk skicklighet"