Centrum för universitetslärarutbildning ger ut det digitala nyhetsbrevet Aktuell högskolepedagogisk forskning. E-nyhetsbrevet är kostnadsfritt och delar på ett lättillgängligt sätt ny berikande forskning om undervisning och lärande med dig som undervisar vid Stockholms universitet.

Redaktionen som består av universitetslärare vid sex olika institutioner väljer ut, sammanställer och publicerar kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter.

Ambitionen är att ny kunskap ska leda till nya insikter och inspiration för dig att ta med i din undervisning. Du får e-nyhetsbrevet direkt i din mejl, som du läser på datorn, surfplattan och i mobilen var och när du vill. Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i månaden under vår- och hösttermin.

Senaste numret har tema digital undervisning

Senaste numret av Aktuell högskolepedagogisk forskning lyfter artiklar om hur du flyttar din fysiska undervisning till en virtuell miljö och forskningsbaserade råd som hjälper dig skapa en hållbar online-undervisning som stöttar studenters lärande.

Läs det senaste numret om digital undervisning

Prenumerera på Aktuell högskolepedagogisk forskning

Vill du också ha nyhetsbrevet anmäl dig här

 

I redaktionen:
Veronica Flodin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Annika Forslund, Centrum för universitetslärarutbildning, Magdalena Holdar, Institutionen för kultur och estetik, Sven Isaksson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Annelie Gunnerstad, Juridiska institutionen, Klara Bolander Laksov, Centrum för universitetslärarutbildning, Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen, Kristina Widestedt, Institutionen för mediestudier.

Om du har frågor kontakta: red.ceul@su.se