Mot bakgrund av det ökande antalet disciplinärenden vid Stockholms universitet och de förändringar som digitaliseringen av utbildningssystemet under det senaste decenniet har inneburit, har Centrum för universitetslärarutbildning tagit fram en ny handbok för att motverka plagering.

Handboken — en öppen resurs

I digitalt format finns nu ”Plagiat – hur kan det undvikas? Handbok för medarbetare vid Stockholms universitet” både på svenska och engelska, publicerad som öppen resurs i universitets öppna databas.

Handboken vänder sig framför allt till undervisande personal men kan också beröra frågor för studierektorer, prefekter och administratörer som samverkar för att minska plagieringsproblem bland studenter.

Rekommendationer och tips

Handboken inleder med att ge definitioner av fenomenet plagiering. Den ger tips om hur lärare kan upptäcka plagiering och vad de ska göra ifall de misstänker att studenter plagierat eller fuskat. Här beskrivs konsekvenser men boken ger framförallt starka rekommendationer för att motverka plagiering bland studenter. Författarna trycker extra på vikten av att lärare tydligt visar vad akademisk integritet betyder i praktiken.

Christine Bendixen, Annelie Gunnerstad, Christophe Premat. Foto: CeUL
Christine Bendixen, Annelie Gunnerstad, Christophe Premat. Foto: CeUL

Författare är Christine Bendixen, Annelie Gunnerstad och Christophe Premat som alla är lärare vid SU och har erfarenhet av olika slags problem kring plagiering som lärare kan möta i sin undervisning. En grundläggande tanke de tog med sig i arbetet med boken var att det är viktigt att tala både om vad lärare kan göra och vad studenter förväntas att leverera under sina studier vid universitetet. — Rollerna är oftast outtalade, och det kan vara klokt att påminna studenter om vad som förväntas av dem för att uppmuntra deras progression, säger Christophe Premat.

Premat berättar att det i boken finns en hel del rekommendationer om hur lärare enkelt kan hjälpa studenter att utveckla sin studieteknik, detta för att undvika att de prokrastinerar och därmed skulle kunna frestas att plagiera. Han menar att läraren kan ge några tips under sin kurs utan att det tar tid från själva undervisningen.

Lyfter vanliga dilemman lärare möter

Boken lyfter också flera vardagliga situationer som lärare kan hamna i och kommer med praktiska förslag på hur man kan lösa problemen. Det är till exempel inte lätt att tolka de digitala textjämförelseverktygen som finns för att upptäcka plagiat, då kan det vara bra att ha en diskussion och be en rutinerad kollega att tolka vissa resultat. Hur ska man använda dem?

Ett annat exempel är hur ska man tänka om man som lärare misstänker några fall av plagiering i sin kurs. Kan det bero på en otydlig eller en svår uppgift? Kan det vara så att studenter bara pluggar med hjälp av gamla tentor? Premat menar att bara genom att ställa sig frågan bidrar det till att utveckla en långsiktig strategi med mer kommunikation om studieteknik och plagiering. Lärare har inte så mycket tid att prata om plagiering men de kan hänvisa studenter till Studie- och språkverkstaden som hjälper studenter med bland annat akademiskt skrivande.

Dessutom tar boken upp problemet med grupparbete. — Vi vill att våra studenter ska samarbeta mer eftersom det finns en pedagogisk anledning till det, men samtidigt är det bara den individuella prestationen som bedöms. Hur skiljer vi dessa processer åt så att studentens prestation värderas på rätt sätt? säger Premat.

Studiematerial för studenter

Som ett komplement till handboken arbetar författarna med att ta fram ett digitalt studiematerial för studenter om hur de ska göra för att undvika plagiering. Kursen kommer att vara en öppen webbaserad lärresurs för alla att fritt använda och beräknas vara klar hösten 2022.

Plagieringshandboken

Bendixen, Christine; Gunnerstad, Annelie; Premat, Christophe (2022): Plagiat — hur kan det undvikas? Handbok för medarbetare vid Stockholms universitet

Bendixen, Christine; Gunnerstad, Annelie; Premat, Christophe (2022): Preventing plagiarism. Handbook for Stockholm University staff

Mer om motverka plagering

CeUL:s resurswebb för universitetslärare om att motverka plagiering