Med dessa temacaféer vill UHR sprida det högskolepedagogiska samtalet till en större publik, i synnerhet samtalet om meritering. Evenemangen vänder sig till  universitetslärare, pedagogiska utvecklare och andra medarbetare vid svenska högskolor och universitet. Temacaféerna sänds digitalt och spelas in. Därefter läggs de upp på UHR:s webb.

Tio år efter rosa rapporten: 7 september, klockan 9–10

För tio år sedan uppmanade Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) Sveriges regering och svenska lärosäten att verka för att högskolepedagogisk skicklighet ska belönas i samma utsträckning som vetenskaplig skicklighet. Vad var syftet med uppmaningen, vad har hänt under dessa tio år och vad vill SFS idag?

Pedagogisk meritering: 28 september, klockan 9–10

Hur har pedagogiska meriteringsmodeller vuxit fram och hur ser det ut idag? Hur upplever lärare inom högskolan ansökningsprocessen när de får sin högskolepedagogiska skicklighet bedömd?

Vetenskaplig meritering: 19 oktober, klockan 9–10

Behöver de vetenskapliga meriteringsmodeller som idag används vid lärosäten förändras? Vad är utmaningen med befintliga modeller och vad är det för nya ramverk som utvecklas?

Samverkansmeritering: 16 november, klockan 9–10

Vad kommer Universitets- och kanslersämbetet (UKÄ) att finna när de granskar de svenska lärosätenas samverkan med det omgivande samhället? Behövs meriteringsmodeller för samverkansskicklighet och vad krävs i så fall av sådana modeller?

Verkstad i portföljskrivning med fokus på konkreta exempel: 7 december, klockan 9–10

Är det dags att skriva eller revidera din pedagogiska portfölj? Tycker du att det är svårt att välja exempel och stödjande dokumentation? Då är du välkommen på en verkstad i portföljskrivning.

Akademisk meritering: 8 februari, klockan 9–10

Kommer dagens modeller för pedagogisk, vetenskaplig och samverkansmeritering att ersättas av en samlad modell för akademisk meritering i framtiden? Är det en möjlig och önskvärd utveckling?

Mer information finns på UHR:s webb