2020

Fungerande lärarlag i syfte att skapa stimulerande lärandemiljöer. Pedamb-rapport (281 Kb) Författare: Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen

Stärkt forskningsförankring i studentuppsatser. Författare: David Cardell, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Teori- och metodanvändning i uppsatser: kvalitetsförbättring inom självständigt arbete. Författare: Maria Wendt, Statsvetenskapliga institutionen

2019

Vidareutveckling av kurserna i självständigt arbete – VAKSA. Författare: Ylva Falk och Katarina Rejman, Institutionen för språkdidaktik

2018

Kollegial återkoppling. Författare: Gunnel Jacobsson, Psykologiska institutionen

Seminariet som undervisningsform. Författare: Robert Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik

Hur kan man lära studenter att undvika plagiering? Författare: Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen

Akademisk skrivkompetens hos tyskstudenter på grundnivå Författare: Christine Becker vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Forskningsanknytning och utbildningskvalitet Författare: Kristina Widestedt vid Institutionen för mediestudier

Rapporter på ingång:

Samuel Flores vid Department of Biochemistry and Biophysics

Emma Wikberg vid Fysikum

2017

Constructive alignment i examinering. Pedamb-rapport 2017:7 (637 Kb)

Författare: Andrea Sundstrand, Juridiska institutionen

 

Mer skärmtid för lärarna. Pedamb-rapport 2017:6 (442 Kb)

Författare: Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen

 

Mobilt lärande som pedagogisk resurs i campusförlagd lärarutbildning. Pedamb-rapport 2017:5 (348 Kb)

Författare: Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik

 

Det variationsrika och vetenskapliga seminariet. Pedamb-rapport 2017:4 (340 Kb)

Författare: Lena Roxell, Kriminologiska institutionen

 

Generiska kompetenser i fysikutbildningen. Pedamb-rapport 2017:3 (525 Kb)

Författare: Emma Wikberg, Fysikum

 

Ämnesanpassade undervisningsformer för möten med konst. Pedamb-rapport 2017:2 (524 Kb)

Författare: Anna Bortolozzi och Magdalena Holdar, Institutionen för kultur och estetik

 

Pedagogiskt motiverad IKT-användning genom designmönster. Pedamb-rapport 2017:1 (305 Kb)

Författare: Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap
 

 

2016

Kvalitetsutveckling av grundutbildningen vid Historiska institutionen. Pedamb-rapport 2016:8 (772 Kb)

Huvudförfattare: Paul Sjöblom med bidrag från: Magnus Linnarsson, Margaretha Nordquist & Mattias Tydén, Historiska institutionen

 

Generiska färdigheter. Pedamb-rapport 2016:7 (591 Kb)

Författare: Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen

 

Pedagogiska seminarier. Pedamb-rapport 2016:6 (543 Kb)

Författare: Natasha Ringblom, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

 

Kollegialt utbyte och samarbete kring pedagogiska frågor. Pedamb-rapport 2016:5 (279 Kb)

Författare: Emma Wikberg, Fysikum

 

Om progression vid kandidatprogrammet i arkeologi. Pedamb-rapport 2016:4 (503 Kb)

Författare: Sven Isaksson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

 

Pedagogiken i juridiken. Pedamb-rapport 2016:3 (220 Kb)

Författare: Andrea Sundstrand, Juridiska institutionen

 

Förändringskompetens och villkor för pedagogisk utveckling. Pedamb-rapport 2016:2 (2434 Kb)

Författare: Patrik Hernwall, Institutionen för data- och systemvetenskap

 

Projektet ALTAN.Pedamb-rapport 2016:1 (1835 Kb)

Författare: Hans Färnlöf, Romanska och klassiska institutionen

 

2015

 

Stöd till studenter i akademiskt läsande och skrivande. Pedamb-rapport 2015:1 (8591 Kb)

Författare: Jeanna Wennerberg

 

Examinationsformer i språk. Pedamb-rapport 2015:2 (752 Kb)  

Författare: Christine Ericsdotter, Birgitta Fröjdendahl, Joakim Sigvardson