Webbresursen är en så kallad öppen lärresurs (eng. Open Educational Resource) och den finns på både svenska och engelska. Du kan börja när du vill och arbeta i egen takt.

Genom att använda webbresursen får du stöd och hjälp att skriva fram dina meriter och kompetenser i relation till din undervisningspraktik där du knyter an till högskolepedagogisk teori och forskning. För att få din pedagogiska meritportfölj bedömningsbar tar du ett grundligt grepp om den kvalitativa delen och gör den genomarbetad, reflekterande och synliggjord. Webbresursen hjälper dig att arbeta med teorier om lärande, din pedagogiska grundsyn, vad pedagogisk skicklighet innebär samt hur du styrker dina meriter.

Webbresursens skapare är Annika Käck, fil.dr. i Informationssamhälle, som har arbetat många år som universitetspedagogisk utvecklare vid Centrum för universitetslärarutbildning.