ALC (Active Learning Classroom)

ALC (Active Learning Classroom)

ALC-modellen bygger på forskning om aktivtlärande och interaktiv undervisning. En ALC-lärosal är ofta möblerad med grupperade bord för samarbete och utrustad med gemensamma skrivytor till varje grupp. Många ALC-lärosalar är även utrustade med digital teknik som underlättar och effektiviserar interaktiv undervisning.

How to teach in an active learning classroom. Foto Una Cunningham

Guide visar hur du undervisar i en ALC-lärosal

Hur undervisar man med ett teknikförstärkt aktivt lärande? Jo, det kan man göra i en av universitetets nya ALC-lärosalar som finns på campus Frescati och campus Albano.

Studentaktiverande undervisning i ALC-lärosal

ALC-metoden bygger på forskning om vikten av att få studenter aktiva i sitt lärande då det är deras bearbetning som leder till lärande. I Södra huset hittar du en av universitetets ALC-lärosalar att använda för din undervisning.

Förberedande material för undervisning i ALC-lärosal

Här kan du ladda hem fristående resurser i PDF-format kring undervisning i en ALC-sal. Kontakta Una Cunningham (CeUL:s kontakt om ALC-salarna) om du har frågor som rör materialet.

Quick start guide for teacher to ALC Albano

Quick start guide for teachers to the E225 ALC Södra husen (18060 Kb)

Preparing to teach in an Active Learning Classroom (ALC) (433 Kb)

Ideas about ALC (334 Kb)

Lär dig undervisa i ALC-lärosal — teknik och pedagogik

Då lärosalarna är tekniktunga och för att du som lärare ska kunna rodda utrustningen på rätt, lätt och smidigt sätt bör du gå en introduktionsutbildning eller workshop som CeUL ger. I utbildningarna kombineras teknik och högskolepedagogik och du får en förståelse för hur du med finess kan skapa en studentaktiverande undervisning i en dynamisk lärosal.

Kommande Introduktionstillfällen till ALC-lärosalarna

Vill du lära dig hur en ALC-lärosal kan användas, kontakta oss.

E-post: CeuL@su.se

ALC-lärosalarna

Södra huset

Sal E225 (24 platser) Hus E: plan 2

Albano

Lärosal 20 (54 platser) Hus 4: plan 2, Zon L

Lärosal 21 (24 platser) Hus 4: plan 2, Zon L

Lärosal 37 (32 platser): Hus 4: plan 2, Zon Q

Lärosal 40 (78 platser): Hus 4: plan 3, Zon E

ALC-lärosalarna bokas i Time-edit. Vi ber dock dig som bokar någon av dessa salar, notera att undervisande lärare behöver ha genomgått CeUL:s workshop om undervisning i ALC-salen för att kunna få undervisa i den.

Mer om universitetsområdet Albano