Student vid dator. Inspera självstudiekurs. Foto: Mostphoto
Foto: Mostphoto

Vårterminen 2023 öppnar Stockholms universitets nya digitala examinationssystem Inspera för användning av samtliga universitetslärare.

Introducerande obligatorisk självstudiekurs

En förutsättning är att alla som vill använda Inspera (lärare, administratörer, tentamensvärdar) måste gå självstudiekursen om Inspera.

Självstudiekursen är framtagen i samarbete mellan Centrum för universitetslärarutbildning, IT-avdelningen, LADOK-gruppen och tentamensservice vid universitetet.

Du hittar kursen i lärplattformen Athena från och med den 15 september 2022.

Kursen hjälper dig att komma igång med att förstå grundläggande funktioner i systemet. Inspera är ett kompetent verktyg för examination och syftet med kursen är att minska risken för fel vid användandet. Därför är det ett krav att du har godkänt på de moduler i kursen som motsvarar din roll för att du ska få tillgång till Insperas olika delar.

I kursen finns sex olika moduler. Du väljer vilka moduler du ska genomföra utifrån den/de roller du kommer att ha i Inspera.

  • Modul 1: En generell introduktion till Inspera som alla måste gå och få godkänt på
  • Modul 2: Författare (skapa innehåll i en digital examination)
  • Modul 3: Admin (skapa ett examinationstillfälle)
  • Modul 4: Bedömare (bedöma digital examination)
  • Modul 5: Examination på distans/ej i centrala tentamenssalar
  • Modul 6: Monitorering - Central tentamensservice tentamensvärd

För att börja självstudiekursen loggar du in på Athena, klickar på ”Kurser” och söker på ”Inspera — självstudiekurs”.

Välkommen till kursen i Athena!

 

Talar du "examinationsspråket"?

Liten ordbok över begrepp som kan dyka upp i samtal eller texter om examination och bedömning. Den är också en god hjälp när du arbetar i examinationssystemet Inspera.