Här på sidan hittar du en kort film om av kontinuerlig bedömning som med fördel kan användas som grund vid kollegiala samtal inom ett lärarlag eller ett kursteam. Observera att exemplet i filmen är en fullskalig arbetsgång för kontinuerlig bedömning som arbetats fram och utvecklats under flera år. Exemplet syftar till att ge inspiration och visa på variation. Om ni vill prova på kontinuerlig bedömning så rekommenderar vi dock att ni startar med ett eller två bedömmande moment, förslagsvis i mitten av kursen. En enkel form av kamratbedömning är ofta bra att börja med.

Introduktion till att arbeta med Kontinuerlig bedömning

Titta på filmen nedan, antingen individuellt eller tillsammans med kollegor, och reflektera sedan över diskussionsfrågorna tillsammans. Om ni vill fördjupa er ytterligare hittar ni lästips längst ner på sidan.

Lycka till!

 

 

Diskussionsfrågor:

  • Vilka är fördelarna och utmaningarna med kontinuerlig bedömning?
  • Finns det något eller några inslag i det exemplet som ni skulle kunna tillämpa i er kurs?
  • Hur tror du att dina studenters lärprocesser påverkas av ditt val av examinationsformer?
  • Vilka är fördelarna och utmaningarna med att variera examinationsformerna i en kurs?
  • Vad innebär en rättvis bedömning av lärande och prestation? Vad ska läraren göra för att bedömningen ska vara lika för alla studenter, oavsett vem som utför examinationen?
  • Vad innebär effektiv och hållbar feedback? Hur ska studenterna få feedback på sitt arbete?

Läs mer om kontinuerlig bedömning: