Med en ny online-självstudiekurs som lär studenter vad akademisk integritet innebär ska universitet ge arbetet med att motverka plagiering en skjuts framåt. Kursen tar mellan 30 minuter till en timme att ta sig igenom (och är inte poänggivande). Det är lärarna som ger sina studenter tillgång till kursen genom att ”hämta” antingen hela kursmodulen eller delar av den i Athena och integrera i sin egen undervisning.  

Problemet med ofrivillig plagiering är omfattande. Ungefär 90 procent av de antal fusk- och plagieringsärenden som varje år skickas in till disciplinnämnden, har orsakats ofrivilligt. Ofta beror plagiering på saker som tidsbrist, felaktig referatteknik och osäkerhet om vad som bedöms som plagiering eller på lågt självförtroende i fråga om den egna språk- och skrivförmågan. På uppdrag av rektor har därför Centrum för universitetslärarutbildning tagit fram ett utbildningspaket riktat till lärare och studenter. Utbildningspaketet består av en tidigare framtagen digital handbok för lärare om att motverka plagiering, som nu kompletteras med online-kursen i Athena för studenter.

Annelie Gunnerstad om akademisk integritet. Foto: JC
Annelie Gunnerstad. Foto: JC

— Alla studenter bör gå kursen, gärna så tidigt under utbildningen som möjligt. Vi upplever att många studenter kommer till universitetet med skriv- och studietekniker, som riskerar att leda till att de oavsiktligt gör sig skyldiga till plagiat, säger Annelie Gunnerstad vid Juridiska institutionen som medverkar i filmerna i kursen.

Kursen kan hjälpa studenter att själva identifiera riskabla beteenden, innan de har hunnit orsaka problem för dem. Studenterna får också information om alla övriga resurser som universitetet erbjuder för att stötta studenter med akademiskt läsande och skrivande. Här finns också flera bra tips på hur de förbättrar sin studieteknik.

Nytt med kursen är perspektivvalet – där de som har tagit fram kursen har valt att fokusera på det vidare begreppet ”Akademisk integritet”, i stället för att bara diskutera fusk/plagiat som fenomen.

Valet att rikta in sig just på akademisk integritet betyder att studenterna får en första introduktion till det grundläggande förhållningssätt som är den gemensamma nämnaren för alla som är verksamma inom högre utbildning (lärare/forskare och studenter). De får hjälp att lära känna den akademiska identitet som är en viktig del av det man får med sig genom universitetsstudier. — Då blir det också lättare att förstå orsakerna till att vi inom högre utbildning ser så väldigt allvarligt på plagiat och andra typer av fusk, säger Annelie Gunnerstad.

Som lärare kan man välja att ge studenterna tillgång till hela kursen, alternativt välja ut ett visst moment som man uppfattar som extra viktigt för sin kurs.

— Personligen skulle jag låta studenterna ta del av hela kursen inför den första inlämningsuppgiften/hemtentan inom en utbildning. Sen skulle jag återknyta till vissa delar, till exempel de som särskilt belyser akademisk integritet som förhållningssätt, inför uppsats- eller examensarbetet. Jag skulle också rekommendera att man gör kursen obligatorisk, för att säkerställa att alla studenter verkligen har tagit del av innehållet, säger Annelie Gunnerstad.

Studenter som har gått kursen kan vara trygga med att de vet vad akademisk integritet betyder och hur de kan ha en sådan inställning i olika ämnen.
 
Tips till lärare som vill använda kursen i sin undervisning

  • Du hittar materialet i Athena, det är en kursmall, öppen för alla att "kopiera". Den finns på både svenska och engelska och filmmaterialet är också textat. Sök på Akademisk integritet/Academic integrity. Det är först du som lärare som har tillgång till kursen, du kan integrera kursmodulen i din kurs och anpassa den vid behov. Det är först när du har ”importerat” kursmodulen i din kurs som dina studenter har tillgång till den.
  • Du hänvisar studenterna till kursen via till exempel din kursplats i Athena eller/och i kursbeskrivningen.
  • Du kan behöva titta igenom kursens filmer och övrigt innehåll för att kunna integrera kursen på ett bra sätt i dina kurser, till exempel om du väljer att dela upp materialet. Det finns även övningar i kursen och du kan se om studenter har genomfört dem (quiz). Syftet med kursen är att förbereda studenter inför studier vid universitetet och att underlätta ditt arbete när det gäller både arbetstid och frågor om akademisk integritet eller plagiering.
  • Läs mer om kursen i Athena och hur du "importerar" den i din kurs.