Frågorna nedan sorteras i den ordning som de har besvarats av det IKT-pedagogiska teamet. När svaren blivit fler kommer vi att strukturera upp dem i olika kategorier.

 

Hur gör jag för att aktivera och engagera mina studenter med askynkrona arbetsuppgifter utanför lektionstid?

Athena är universitetets lär- och samarbetsplattform där du som lärare enkelt kan planera, organisera och genomföra pedagogiska inslag i dina kurser. Läs mer om hur du kan använda Athena i din undervisning.

 

Hur gör jag för att spela in och dela undervisningsfilmer med mina studenter?

Videotjänsten är en mediaplattform där du på ett enkelt sätt kan producera ljud- och videoinspelningar, samt distribuera dessa via video.su.se eller via lärplattformen Athena. I videotjänsten finns även möjlighet till enklare redigering samt en funktion för att "bädda in" quizfrågor i din undervisningsfilm. Läs mer om hur du enkelt producerar underviningsfilmer med Videotjänsten.

 

Hur ska man hantera anonymisering av tentor inlämnade via Athena? Hur kör man Exia- svar i Urkund?

Det går att exportera en fil ur Exia med studentsvar och köra filen i Urkund. 

 

Hur kan jag göra min onlineundervisning mer tillgänglig för studenterna?

Att undervisa online har blivit ett vanligt inslag i en universitetslärares vardag och många studenter uppskattar den nya formen av digital undervisning. Men att undervisa online kan många gånger upplevas som en svår uppgift om man inte är van och det kan då vara lätt att glömma bort tillgängligheten. Här presenterar vi tio konkreta tips som gör din undervisning mer tillgänglig i E-mötestjänsten Zoom: Tio tips som gör din Zoom-undervisning mer tillgänglig.

 

Hur omvandlar jag min salstentamen till en digital hemtentamen?

I pandemins fotspår har många lärare blivit tvungna att tänka om kring examination och examinationsformer. Möjligheten att samla många studenter i tentamenssalar har uteblivit p.g.a. restriktioner kring folksamlingar och rekommendationer om att hålla avstånd. Läs mer om hur du kan om göra för att omvandla din traditionella salstentamen till en digital hemtentamen: Omvandla din salstentamen till hemtentamen.

 

Det är svårt komma igång att använda tekniken och förstå hur den fungerar. Det är en utmaning att lära sig undervisa via Zoom istället för klassrummet. Tips och råd?

Undvika att bara föreläsa. Här kan du ta hjälp av CeUL:s resurswebb Undervisa online. Fundera över hur stor del av undervisningen som verkligen behöver ske i Zoom. Mycket interaktion kan också ske i Athena, även om den inte är synkron. För att få idéer om undervisning i Athena.

 

Vilket stöd finns för studenter att studera på distans?

Tips och råd för studenter.

 

Hur kan vi tillgodose de studenter som har dåliga förutsättningar i hemmet, både tekniskt och studiemiljömässigt?

Vi hänvisar till Studentavdelningen

 

Hur får jag ett seminarium att fungera i Zoom?

Vill du ordna ett interaktivt seminarium där dina studenter diskuterar och reflekterar över problem och/eller frågeställningar? Här hittar du några pedagogiska tips och principer för ett gott seminarieklimat oavsett om det hålls online eller fysiskt. Fyra tips för ett lyckat seminarium

 

Hur gör man med examinationer som är svåra att göra om till hemtentamen då studenter behöver kunna saker utantill?

Det här kan du tänka på när du gör om din examination till en digital examination. Läs mer om digital examination.

 

Hur ska vi lärare veta att studenterna "hänger med"?

När du som lärare inte kan se hur varenda student reagerar, till exempel om de verkligen förstått frågan vi diskuterade nyss har du möjlighet att använda dig av interaktiva moment som poll-funktionen i Zoom. Om poll-funktionen

Du kan också använda dig av Mentimeter-frågor, eller andra interaktiva tillfällen. Se fler förslag i webbartikeln: Håll kontakten med dina studenter

 

Hur kan jag variera undervisningen i Zoom under samma undervisningstillfälle? Hur kan studenterna få möjlighet att diskutera och presentera saker i grupp och få återkoppling från läraren?

Du kan använda funktionen "breakout rooms" i Zoom. Se Getting started with breakoutrooms

Du kan planera för asynkront samarbete i Athena geniom att använda diskussionsforum och/eller skapa digitala grupprum i Zoom där studenterna kan samarbeta synkront.

 

Hur gör jag med praktiska lärandemål som är svåra att täcka på distans?

Sök på webben, i vetenskapliga artiklar via Google scholar till exempel. Nu kommer nog många bra artiklar upp högst upp. Prova söka med nyckelord som: teaching practical skills in XX (discipline).

 

Hur ska jag tänka kring digitala examinationer?

Se film om e-examinationer

 

Hur ser det ut med Zoom och GDPR?

Se information från NordUNet vad gäller GDPR och Zoom