Ett tips är att skapa en mall för kursvärderingar i Survey&Report som lätt kan dupliceras.

Digitala kursvärderingsverktyg

Survey&Report

Hur man använder Survey&Report (se “Hjälpguider för SU” i menyn till vänster)

 

Läs mera

Ekecrantz, Stefan (2007). Kursvärdering: Utveckling, pedagogiska redskap, studentinflytande. UPC-rapport.

Högskoleförordning (1993:100), Kursvärderingar (14 §)

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet, 1.5 Kursvärdering