Utvärdera och utveckla kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Resurser
  5. Utvärdera och utveckla kurser

Utvärdera och utveckla dina kurser

Kursutvärderingen är den samlade analysen av en kurs, d.v.s. de utvecklande åtgärdsförslag som kurslaget arbetar fram utifrån lärandeanalys, examinationsresultat och studenternas kursvärderingar. Här hittar du stöd som hjälper dig att utveckla kursutvecklingsprocessen.

Hantera och motverka otrevliga kommentarer i dina kursvärderingar

Frågan om hur man ska hantera otrevliga och destruktiva kommentarer är ett av de vanligaste problemen som lyfts när det handlar om lärares upplevelser i samband med kursvärderingar.

Digitala kursvärderingar med Survey & Report

Digitala kursvärderingar kan konstrueras och distribueras med Stockholms universitets webbaserade enkätverktyg Survey&Report. Det här verktyget gör det också möjligt att på ett smidigt sätt sammanställa studenternas svar.

Pedagogeeks om kursvärderingar

 

Tips och råd för kursvärderingar inom utbildning på forskarnivå

Hur löser du utmaningar kring kursvärdering på forskarnivå? Vad ska utvärderas och hur ska det gå till? Finns bra exempel på former för kursvärdering-kursrapport-återkoppling? Nytt stöddokument ger en god hjälp på vägen.

Utveckla din undervisning med stöd av lärandeanalyser i Athena

Tack vare de system som vi använder inom undervisning har vi som lärare tillgång till information som vi kan analysera och utnyttja för att förbättra och utveckla vår undervisningen och studenternas lärande.

Kontakt

Vad saknar du på denna sida? Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Plagiat — hur kan det undvikas?

Plagiat - hur kan det undvikas? Illustration: KBL
Digitala stödsystem i undervisningen
Direkt länk till CeUL-torget