Student med mobil under bänken

 

Nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till virtuell träff på tema motverka plagiering och fusk

Måndag den 20 september 2021: kl 13.30—15.00

Plats: E-möte i Zoom

Christophe Premat, lektor vid Romanska och klassiska institutionen gästar nätverket och pratar om fusk och plagiering, ett problem som blivit alltmer aktuellt och ökat under pandemin.

Christophe jobbar med dessa frågor i sin undervisning och i sitt arbete för CeUL. Han håller en kortare presentation och sedan diskuterar vi tillsammans tankar och idéer om hur alla aktörer vid universitetet, lärare, studenter och administratörer kan bidra till att minska problemet med plagiering och fusk.

Anmälan

Anmäl dig till träffen här

 

Träffen är den första av två för nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö hösten 2021. Under hösten bjuder vi även in till Zoom-fika träffar. Läs mer om höstens program här här

Varmt välkommen!

 

Om nätverket

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med administration av utbildning vid Stockholms universitet, du arbetar kanske som studieadministratör, studievägledare eller administrativ samordnare i nära kontakt med lärare och studenter vid institutionen.

Nätverket träffas två gånger per termin då vi både ägnar oss åt fortbildning/fördjupning i olika frågor/teman och ger plats för samtal och erfarenhetsutbyte. Träffarna är kostnadsfria.

Plattform och samverkan för stödja goda utbildningsmiljöer

Med nätverket vill vi

  • ge Stockholms universitets administratörer en plattform att träffas och samverka kring hur man som administratör kan stödja och skapa förutsättningar för goda utbildningsmiljöer vid institutionen,
  • skapa en gemensam diskussion kring vad som fungerar bättre och sämre när det gäller administrativt stöd till den högskolepedagogiska verksamheten,
  • ge möjlighet till ökad kunskap och kompetensutveckling,
  • bidra till en pedagogisk dialog på flera nivåer mellan institutioner.

Bakgrund

Nätverket bildades våren 2019 på initiativ av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ett led i CeUL:s arbete att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer som på bästa sätt ska underlätta studenters lärande på alla nivåer vid Stockholms universitet.

Kom med i nätverket

Välkommen att anmäla dig till någon av våra träffar eller mejla: ceul@su.se