Nätverksträff med tema Kursvärderingar

Onsdag 8 maj 2019 : 14–15.30

Plats: Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, plan 2, rum U28

 

Cormac McGrath

Vi inleder med att Cormac McGrath, universitetspedagogisk utvecklare/lektor vid Centrum för universitetslärarutbildning, berättar om utvecklingen av universitetets generella kursvärderingsverktyg samt introducerar kompletterande sätt att engagera studenter i kurs- och programutvärdering.

Efter presentationen ges tid och utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi bjuder på fika.

Anmälan

 

Om nätverket

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med administration av utbildning vid Stockholms universitet, du arbetar kanske som studieadministratör, studievägledare eller administrativ samordnare i nära kontakt med lärare och studenter vid institutionen.

Nätverket träffas två gånger per termin då vi både ägnar oss åt fortbildning/fördjupning i olika frågor/teman och ger plats för samtal och erfarenhetsutbyte. Träffarna är kostnadsfria.

Plattform och samverkan för stödja goda utbildningsmiljöer

Med nätverket vill vi

  • ge Stockholms universitets administratörer en plattform att träffas och samverka kring hur man som administratör kan stödja och skapa förutsättningar för goda utbildningsmiljöer vid institutionen,
  • skapa en gemensam diskussion kring vad som fungerar bättre och sämre när det gäller administrativt stöd till den högskolepedagogiska verksamheten,
  • ge möjlighet till ökad kunskap och kompetensutveckling,
  • bidra till en pedagogisk dialog på flera nivåer mellan institutioner.

Bakgrund

Nätverket bildades våren 2019 på initiativ av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ett led i CeUL:s arbete att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer som på bästa sätt ska underlätta studenters lärande på alla nivåer vid Stockholms universitet.

Kom med i nätverket

Välkommen att anmäla dig till någon av våra träffar eller mejla: ceul@su.se