Lena Geijer och Tore Nilsson är nätverkets samordnare.

 

Nätverk för undervisnings- och examinationsformer, NUEX är ett intresseområde inom högskolepedagogik som vänder sig till dig som undervisar vid Stockholms universitet vid kurser, ger seminarier och/eller har rollen kursansvar och kursutveckling inom din institution.

Nätverkets fokus

Har du prövat problembaserat lärande, undersökande arbetssätt, Active-Learning-Classroom (ALC) och omvänt klassrum? Modellerna och begreppen för hur vi kan tänka kring och organisera vår undervisning är många. Vi vill nog alla hitta sätt att undervisa på, som gör att våra studenter kan lära sig så mycket som möjligt. Men vad fungerar bäst för dig/mig och i våra olika discipliner?

Nätverket vill inspirera och ”innovera” kunskaper och redskap som kan underlätta i att pröva och variera undervisnings- och examinationsformer. Vi vill möta studenternas önskemål och tydliggöra det akademiska uppdragets möjligheter och begränsningar, när det kommer till vår roll, som bedömare och myndighetsutövare. Entusiasmen över hur kollegor hittar olika sätt att lösa dilemman, stimulerar diskussionen och gör att deltagarna utvecklar idéer om undervisnings- och examinationsformer i förhållande till seminarier och föreläsningar.

Vi  har prövat och funderat över modeller och har en modell som försöker kombinera kognitiva och interaktionella perspektiv på undervisning och bedömning, vilket presenteras som utgångspunkt för våra diskussioner, säger Tore Nilsson, lektor i moderna språk med didaktisk inriktning och samordnare av nätverket NUEX.

Om våra träffar

Nätverket träffas två gånger per termin. Nätverket ska skapa möjlighet till dialog och vi vill dela erfarenheter som lärare och anställd vid universitetet.

Vi identifierar och undersöker aspekter, frågor på institutionsnivå  hur skiftande undervisnings- och examinationsformer förekommer och teman som är särskilt angelägna att dela erfarenhet och kunskap om. Tillsammans bidrar vi till att skapa en gemensam kunskapsbas kring vad som tycks fungera bättre och sämre när det gäller undervisnings- och examinationsformer. Denna kunskapsbas kan i förlängningen resultera i bidrag till pedagogiska diskussioner vid den egna institutionen.  

Nätverket har också möjlighet att:

  • bjuda in externa gäster/experter som specifikt talar om undervisnings- och examinationsformer (CeUL står för kostnaden om ej alltför långväga gäster)
  • läsa artiklar på temat och skapa ett underlag.

Kommande träffar

Just nu finns inga träffar planerade för ht23/vt24.

 

Tidigare träffar

 

Kom med i nätverket

Välkommen du som är anställd vid Stockholms universitet. Var med pröva och diskutera erfarenheter och studentreaktioner- kring undervisnings- och examinationsformer! Vi vill gärna tillsammans skapa många goda idéer som bidrar till att utveckla högskolepedagogiken.

Nätverket har en projektsida på Athena: NUEX – Nätverket för undervisning och examination. Du blir medlem i nätverket genom att anmäla dig till projektsidan.

Gör så här för att anmäla dig:

  • Logga in på Athena, klicka på Kurser och sedan scrolla ner och klicka på Alla kurser.
  • Klicka på ”Kurskatalog för siten” längst upp i högra hörnet
  • sök fram NUEX i sökrutan
  • Klicka på länken och sedan på Anmäl dig till ”kursen”. Klart!

 

Kontaktpersoner för nätverket:

Lena Geijer, E-post: lena.geijer@edu.su.se eller Tore Nilsson, E-post: tore.nilsson@isd.su.se