CeUL:s Nätverk för genus och jämställdhet i högre utbildning vid SU informerar:

Jämställdhetsintegrering i högre utbildning. Bild: Örebro universitet

Med anledning av nya antologin Jämställdhetsintegrering i
högre utbildning
bjuder Örebro universitet in SU:s lärare till Lika villkors- och jämställdhetskollegium. Det är kollegorna i Örebro som organiserar detta online-kollegium där alla författare som har bidragit med sina olika kapitel till antologin planerar att vara med.

Välkommen!

Tid: 17 april 2023, kl 14:30-16:00

Plats: Online via Zoom

Spelar det någon roll?

Om kvinnor eller män är i minoritet på en utbildning eller att andra
grupper inte finns representerade i utbildningen? Är det viktigt för
studenter att reflektera över kön, genus, jämställdhet och lika villkor
inom ramen för sin utbildning? Vilka pedagogiska strategier finns att
tillgå? Går det att prata jämställdhet i en kurs som handlar om hur
man ska armera betongbalkar?

Dessa frågor, samt praktiska exempel på hur man kan arbeta med jämställdhetsintegrering i högre utbildning, kommer några av
författarna till antologin att diskutera.

Anmälan

Anmäl dig till Lika villkors- och jämställdhetskollegium via  e-post: elin.weiss@oru.se vid Örebro universitet.

 

Mer om SU:s Nätverk för genus och jämställdhet i högre utbildning

Är du intresserad av att vara med i vårt nätverk där vi verkar för jämställdhetsintegrering i högre utbildning vid SU är du välkommen att kontakta:
Susanne Kreitz-Sandberg, koordinator av nätverket och docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik e-post: susanne.kreitz-sandberg@edu.su.se