Centrum för universitetslärarutbildnings nätverk för genus och jämställdhet i högre utbildning bjuder in universitetslärare, forskare eller administrativ personal vid Stockholms universitet till workshop om jämställdhet.

I workshopen arbetar vi med aktiviteter och metoder som tar oss bakom barriär och mur av ”politisk korrekthet”. Tillsammans utmanar vi våra föreställningar och attityder kring frågor som vi i diskussion tar för givna. På så sätt ökar vi också möjligheterna till handlingsberedskap ifall konflikter skulle uppstå både interpersonellt och kollektivt.

Workshopen leds av Tomas Grysell, chef vid den pedagogiska utvecklingsenheten vid Göteborgs universitet och med mången erfarenhet av gestaltande metoder inom akademin.

Tid: 29 oktober 2019 kl. 1416

Plats/hitta till: Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, plan 2, rum U26

Vi bjuder på fika.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 25 oktober.

 
Om nätverket

Nätverket för genus och jämställdhet i högre utbildning startade i samband med universitets lärarkonferens i februari 2018, då intresserade personer träffades för att diskutera behov och förslag på vad ett nätverk om genus och jämställdhet kan göra. Nätverket vänder sig till dig som är lärare eller forskare vid Stockholms universitet. Kontaktperson är Susanne Kreitz-Sandberg. E-post: susanne.kreitz-sandberg@edu.su.se

Mer om nätverket