2021 års pedagogiska ambassadörer är utsedda och startar nu nya högskolepedagogiska utvecklingsprojekt vid sex av universitetets institutioner. Projekten ska stimulera och öka studenters lärande. Inte oväntat handlar flera av projekten om digitalt lärande, som till exempel digitalt lärande med fokus på föreläsningsinteraktion, studentengagemang och examensfusk, digitala examinationer, nya lärmiljöer utanför klassrummet, omvänt klassrum samt utveckling av lärares digitala kompetenser. Andra projekt handlar om att utveckla undervisningsformer för ökad genomströmning och samarbetsinlärning och att ta fram en ny form för handledning av examensarbeten.

Årets pedagogiska ambassadörer är

  • Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen
  • Miriam Huitric, Stockholms Resilienscentrum
  • Joakim Isaksson, Institutionen för socialt arbete
  • Annika Johansson, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
  • Iñaki Rodríguez Longarela, Företagsekonomiska institutionen
  • Christine Storr, Juridiska institutionen

Presentationer av årets pedagogiska ambassadörsprojekt

Viktigt med dialog om undervisning mellan lärare

Förutom att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin institution arbetar de pedagogiska ambassadörerna också med att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner i till exempel seminarieform och att initiera och driva lärardagar där man tar upp frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid institutionen.

─ En viktig aspekt av de pedagogiska ambassadörernas verksamhet är att de är nära sina kollegor och har kunskap om och förståelse för de förutsättningar som undervisningen i det egna ämnet innebär. Det i sin tur innebär bättre förutsättningar för fler fördjupade samtal med kollegor om frågor som rör undervisning och lärande, som är något som visat sig vara ytterst centralt för att utveckla den pedagogiska kvaliteten vid institutioner, säger Klara Bolander Laksov som är föreståndare vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och initiativtagare till projektet med pedagogiska ambassadörer.

Bidrar till hela universitetets pedagogiska utveckling

Klara Bolander Laksov menar att projektet med pedagogiska ambassadörer inte bara gynnar den aktuella institutionen utan också hela universitet.

─ Det är väldigt roligt att det finns ett så stort intresse bland universitetets lärare att engagera sig i pedagogisk utveckling av utbildningarna. De som blir utsedda till pedagogiska ambassadörer är  en väldigt viktig kontaktyta för CeUL under året de arbetar i projektet. I förlängningen ser vi nu, när projektet med pedagogiska ambassadörer har pågått i flera år, att många också fortsätter med mindre och större uppdrag inom CeUL:s verksamhet och att de på så sätt bidrar till hela universitetets utveckling, säger Bolander Laksov.

Om pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörsprojektet startade 2015 och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Syftet med projektet är att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Ett pedagogiskt ambassadörsprojekt är ett samarbete mellan CeUL och aktuell institution där ambassadörens lön delfinansieras av CeUL. CeUL ger även stöd under projektet genom att alla ambassadörer får en egen erfaren pedagogisk utvecklare som mentor. De pedagogiska ambassadörerna träffas också regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.