Nu arbetar 2023 års pedagogiska ambassadörer i nya högskolepedagogiska utvecklingsprojekt vid fyra av universitetets institutioner. Ytterligare tre projekt startade vid andra institutioner redan förra året och löper som en bonus vidare i år. Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som under ett år driver ett projekt vid sin institution för att utveckla undervisning. Tanken är att projekten ska stimulera och öka studenters lärande.

Projekten har olika inriktning men gemensam nämnare är att hitta pedagogiska former för att lösa knutar kring undervisningen. I de för året nya projekten vill lärarkollegiet vid en institution öka sin kompetens kring hur de kan undervisa för att motverka plagiering, en annan institution tar fram ett nytt digitalt studiematerial som hjälper studenter ta del av yrkesverksammas ”tysta” kunskap. Ytterligare projekt handlar om att undersöka och bättre förstå hur samverkan mellan institutioner som driver lärarutbildning kan se ut, hitta former för det och dessutom koppla ihop det med skolvärlden. Och så institutionen med många avhopp på första terminen, som vill förstå varför studenterna hoppar av, ge undervisningen ett lyft och öka genomströmningen.

Pedagogiska ambassadörer 2023. Foto: CeUL

Fr v Mattias Frihammar, Hans Färnlöf, Magnus Kilger, Martin Säfström, Miriam Huitric, Annelie Gunnerstad

 

Årets pedagogiska ambassadörer är

  • Mattias Frihammar, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
  • Annelie Gunnerstad, Juridiska institutionen.
  • Magnus Kilger, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  • Martin Säfström, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier
  • Miriam Huitric, Stockholms Resilienscentrum
  • Hans Färnlöf, Romanska och klassiska institutionen
  • Kjerstin Andersson Bruck, Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen

Presentationer av året pedagogiska ambassadörsprojekt

Viktigt för lärare prata undervisning sinsemellan

Förutom att driva sitt pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin institution kommer de pedagogiska ambassadörerna också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner i till exempel seminarieform samt initiera och driva lärardagar där man tar upp frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid institutionen.

Klara Bolander Laksov är föreståndare vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och initiativtagare till projektet med pedagogiska ambassadörer. Bolander Laksov menar att en viktig aspekt av de pedagogiska ambassadörernas verksamhet är just att de är nära sina kollegor och har kunskap om och förståelse för förutsättningar som undervisningen i det egna ämnet innebär. På så vis har de bättre förutsättningar för fler och djupare samtal med kollegor om frågor som rör undervisning och lärande, något som visat sig vara centralt för att utveckla den pedagogiska kvaliteten vid institutioner.

─ Projektet med pedagogiska ambassadörer har pågått vid universitetet i flera år och visar att många fortsätter med mindre eller större projekt inom CeUL:s verksamhet och på så sätt bidrar de till hela universitetets utveckling, säger Bolander Laksov.

Om pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörsprojektet startade 2015 och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Syftet med projektet är att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Ett pedagogiskt ambassadörsprojekt är ett samarbete mellan CeUL och aktuell institution. Projektet finasieras sedan år 2020 av rektors kvalitetsmedel. Alla ambassadörer får tillgång till stöd under projektet då de får en egen erfaren pedagogisk utvecklare som mentor. De pedagogiska ambassadörerna träffas också regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.