Pedagogiska ambassadörer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Samverkan
  5. Pedagogiska ambassadörer
Utlysning pedagogiska ambassadörer. Illustration: Pixabay

Behöver ni utveckla undervisningen vid din institution?

Finns det frågor kring den pedagogiska verksamheten som ni återkommer till i lärarmöten och diskussioner? Då är det dags att undersöka dessa. Ansök om position som pedagogisk ambassadör 2024 — starta ett pedagogiskt utvecklingsprojekt.

Pedagogiska_ambassadörer_2023. Foto: af

Varför vill lärare vid SU utveckla digitala läromedel, motverka plagering och förstå samverkan?

Flera lärare funderade på utmaningar i samband med sin undervisning och studenternas lärande, och sökte medel för att starta pedagogiska utvecklingsprojekt vid sina institutioner. De blev årets pedagogiska ambassadörer.

Pedagogiska ambassadörer driver utvecklingsprojekt

År 2015 startade vi projektet med pedagogiska ambassadörer för att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Tanken är att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

Det pedagogiska ambassadörsprojektet som ett tillvägagångssätt för akademisk utveckling

Projektet med pedagogiska ambassadörer vid Stockholms universitet finns utforskat och beskrivet i en forskningsartikel publicerad i tidskriften Högre utbildning. Undersökningen bygger på en webbenkät med 17 pedagogiska ambassadörer under åren 2015–2018:

Laksov, K. B. (2020). The Pedagogical Ambassadorship Programme as an approach to academic development. Högre utbildning, 10(2), 16-20.

Keywords: educational development, educational culture, pedagogical ambassador, scholarship of teaching and learning

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2023 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier, Juridiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskliga institutionen/Institutionen för ämnesdidaktik.